One Photos - ir4GLp8W9xQpmz2sWSeJjGfvI.jpg
11 އެޕްރީލް 2022، ހިޔާ ކުދީންނަށް ރޯދަ ވީއްލުމެއް ދިނުމަށް އެކުދީން މުލިއާގެޔަށް ގެންދަވައި، ރައީސް ސޯލިހުގެ ދެކަނބަލުން އެކުދީންނާ އެކު ވަގުތުކޮޅެއް ހޭދަކުރައްވަނީ --- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
One Photos - fawCKi2mIoeF8ujOKv7AwItwp.jpg
11 އެޕްރީލް 2022، ހިޔާ ކުދީންނަށް ރޯދަ ވީއްލުމެއް ދިނުމަށް އެކުދީން މުލިއާގެޔަށް ގެންދަވައި، ރައީސް ސޯލިހު އެކުދީންނާ އެކު ވަގުތުކޮޅެއް ހޭދަކުރައްވަނީ --- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
One Photos - fA2YbTDFuT8WsCVhc5oAXwSG6.jpg
11 އެޕްރީލް 2022، ހިޔާ ކުދީންނަށް ރޯދަ ވީއްލުމެއް ދިނުމަށް އެކުދީން މުލިއާގެޔަށް ގެންދަވައި، ރައީސް ސޯލިހު އެކުދީންނާ އެކު ވަގުތުކޮޅެއް ހޭދަކުރައްވަނީ --- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
One Photos - AT1OErBrfC1SkblYmhRtHKgO7.jpg
11 އެޕްރީލް 2022، ހިޔާ ކުދީންނަށް ރޯދަ ވީއްލުމެއް ދިނުމަށް އެކުދީން މުލިއާގެޔަށް ގެންދަވައި، ރައީސް ސޯލިހު އެކުދީންނާ އެކު ވަގުތުކޮޅެއް ހޭދަކުރައްވަނީ --- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
One Photos - HsaHR6UtOyMAEClWVC0MSLyTS.jpg
11 އެޕްރީލް 2022، ހިޔާ ކުދީންނަށް ރޯދަ ވީއްލުމެއް ދިނުމަށް އެކުދީން މުލިއާގެޔަށް ގެންދަވައި، ރައީސް ސޯލިހުގެ ދެކަނބަލުން އެކުދީންނާ އެކު ވަގުތުކޮޅެއް ހޭދަކުރައްވަނީ --- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
One Photos - sXkBfQX6yN4onIDK33gNfEgsq.jpg
11 އެޕްރީލް 2022، ހިޔާ ކުދީންނަށް ރޯދަ ވީއްލުމެއް ދިނުމަށް އެކުދީން މުލިއާގެޔަށް ގެންދަވައި، ރައީސް ސޯލިހު އެކުދީންނާ އެކު ވަގުތުކޮޅެއް ހޭދަކުރައްވަނީ --- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް