ޒުވާނުން

ތިން ރަށެއްގެ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގެ ފުރަތަމަ މަރުހަލާގެ މަސައްކަތް ނިންމުމަށް ހަވާލުކޮށްފި

ގްލޯބަލް ޔޫތު ޕީސް އެމްބެސެޑާސް ޕްރޮގްރާމް ނިންމާލައިފި

ޕާޓީއާ ގުޅޭތާ ހަ މަސް ނުވަނީސް އެތެރޭގެ އިންތިހާބުތަކުގައި ވާދަ ނުކުރެވޭނެ ގޮތް ހަދައިދޭން އެމްޑީޕީގެ ޒުވާނުން އެދިއްޖެ

1

މޫދަށް ކުނި ނޭޅުމަށް ގޮވާލާ ގްލޯބަލް ޔޫތް ޕީސް އެމްބެސެޑާސްގެ ބައިވެރިން ސްނޯކްލިންއަށް

ވަން ފޮޓޯ: ގްލޯބަލް ޔޫތް ޕީސް އެމްބެސެޑާސް 2019 ފެށުން

ޒުވާނުން ހަމަނުޖެހުން ހިންގުމުން ދުރުކުރެވޭނީ، ޒުވާނުންގެ އަޑު އަހައިގެން: ރަފީ

ފަސް ކައުންސިލަކަށް އައުޓްޑޯ ޖިމްގެ ސާމާނު ހަވާލުކުރުމާ ބެހޭ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފި

ގްލޯބަލް ޔޫތު ޕީސް އެމްބެސެޑާސްގެ ބައިވެރީން ރާއްޖެއަށް އަންނަން ފަށައިފި

މާގިނައިން "ސޮރީ" ނުބުނާތި!

ގްލޯބަލް ޔޫތު ޕީސް ވޯކްގައި ހިލޭ ބައިވެރިވެވޭނެ

މިނިސްޓަރު ޝިދާތާ ބައިނަލްއަގްވާމީ ޒުވާނުންގެ ދުވަހުގެ ތަހުނިޔާ ފޮނުއްވައިފި

ޒުވާނުންނަކީ ގައުމުގެ ހެވާއި ލާބައަށް މަސައްކަތްކުރާ ބަޔަކަށް ހެދޭނީ އެމީހުން ބިނާކުރުމަށް އިސްކަންދީގެން: ރައީސް

9