Close

ދުނިޔެ

އިތިއޯޕިއާ ކެބިނެޓުގެ ދެބައިކުޅަ އެއްބަޔަށް އަންހެނުން، ބޮޑުވަޒީރު ވިދާޅުވަނީ ގައުމަށް އެގޮތް މާރަނގަޅުވާނެ ކަމަށް

ޒައިނަބްގެ ޤާތިލް ދަންޖައްސައި މަރާލައިފި

1

ކޮންގޯގައި އެބޯލާ ފެތުރެމުންދާ ސަރަހައްދުން އެ ބަލީގެ ތަޖުރިބާކާރުން ނެރެން ފަށައިފި

އެބޯލާ ޖެހިގެން މަރުވި މީހެއްގެ ހަށިގަނޑާއެކު އާއިލާއިން ފިލައިފި

ސައޫދީ ނޫސްވެރިޔާ ޚަޝޯގީގެ މައްސަލައިގައި އެމެރިކާއިން ސައުދީ ރަސްގެފާނާ ބައްދަލުކުރަނީ

ކެންސަރަށް ފަރުވާކުރަމުން ދަނިކޮށް، މައިކްރޯސޮފްޓްގެ ކޯ ފައުންޑާ އެލެން މަރުވެއްްޖެ

މޭގަން މާކަލް ފުރަތަމަ ދަރިއަށް ބަލިވެ އިންކަން އިއުލާން ކޮށްފި

ތޫފާން މައިކަލްގައި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 17 އަށް އަރައިފި

ހިލަރީ ކްލިންޓަންގެ ސެކިއުރިޓީ އުވާލަން އެދެފި

އެއާ އިންޑިއާ ފްލައިޓެއް ފާރެއްގައި ޖެހި ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް

ތޫފާން މައިކަލް ފްލޮރިޑާގެ މެކްސިކޯބީޗް ސުންނާފަތިކޮށްލައިފި

އެފްރިކާގެ އެންމެ ޒުވާން ބިލިއަނަރު ރަހީނުކޮށްފި