ދުނިޔެ

ލަންކާއިން ފަތުރުވެރިކަން ފަށައި މައި އެއާޕޯޓު ހުޅުވާލަނީ

އެމެރިކާގެ ސެލޫނަކުން ދެމީހަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެ ހިދުމަތް ހޯދި 140 މީހުން ނުރައްކަލަށް

ޖަރުމަނުގެ އިކިއާ ޕާކިން ލޮޓެއްގައި އެތައް ސަތޭކަބަޔަކު އީދު ނަމާދު ކޮށްފި

ސައުދީގައި ކާފިއު އުވާލައި މިސްކިތްތައް ހުޅުވާލަނީ

ވަން ޕްލަސް 8 ޕްރޯގެ އެކްސްރޭ ފިލްޓަރު އުނިކުރަން ނިންމައިފި

ކޮވިޑްގެ ފަރުވާއަށް ހައިޑްރޮކްސީކްލޮރޯކްއީން ރައްކާތެރިއެއް ނޫން، ތަހުލީލުކުރުން ޑަބްލިއުއެޗްއޯއިން ހުއްޓުވައިފި

ކޮވިޑް 19 : ސްޕެއިންގައި ފަތުރުވެރިން ކަރަންޓީނު ކުރުން ޖުލައިން ފެށިގެން ހުއްޓާލަނީ

ކޮވިޑް ޖެހޭތާ 11 ދުވަސް ފަހުން އިތުރަށް ނުފެތުރޭނެ: ދިރާސާ

ޕާކިސްތާން ފްލައިޓުން ސަލާމަތްވި ޒުބޭރު: ފްލައިޓް ވެއްޓުމުގެ ކުރިން ފުންމާލިން، ޖައްސަން ތިންފަހަރު ތިރިކުރި!

7

އެކްސިޑެންޓެއްގައި މަރުވި މީހަކު ވަޅުލިތާ އެއްމަސްފަހުން އަނބުރާ ގެޔަށް ހިނގައްޖެ

އެމޭޒަންގެ އޮފީސް އިމާރާތެއް ބަދަލުކޮށް ހާލުގައިޖެހިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ދާއިމީ ބޯހިޔާވަހިކަން ދެނީ

އިންޑިއާގައި ކޮވިޑް ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު 135،000 އިން މައްޗަށް، ޑޮމެސްޓިކް ފްލައިޓުތައް ފަށައިފި

... 209 ...