ވެކްސިން

އެމެރިކާއިން އެންމެ ފުރަތަމަ އިންސާނުގެ ހަށިގަނޑުގައި ޓެސްކުރި ވެކްސިންގެ ނަތީޖާ ރަނގަޅު

ރަޝިޔާ އިން އުފެއްދި ކޮވިޑް ވެކްސިން ޓެސްޓު ކުރުމުގެ މަރުހަލާތައް ނިމިއްޖެ، އަންނަމަހުގެ މެދުތެރޭ ލޯންޗުކުރާނެ

އިންޑިއާއިން އުފެއްދި އިތުރު ވެކްސިންއެއް ޓެސްޓު ކުރުމަށް އިންސާނުން ގަޔަށް ޖަހަން ހުއްދަ ދީފި

އިންޑިއާއިން އުފެއްދި ކޮވިޑް ވެކްސިން ޓެސްޓު ކުރުމަށް އިންސާނުން ގަޔަށް ޖަހަން ހުއްދަ ދީފި

ރިސްކު ކެޓެގަރީގެ އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނަށް ކޮވިޑްގެ ވެކްސިން މަސައްކަތް ނުކޮށްފާނެ: ސައިންސްވެރިން

ޔޫކޭއިން ކޮވިޑުގެއާ ވެކްސިނެއް އިންސާނުންގެ ގަޔަށް ޖަހައި ޓެސްޓު ފަށައިފި

ސްރީލަންކާ އާއި އިނގިރޭސިވިލާތް ގުޅިގެން ކޮވިޑަށް ވެކްސިނެއް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

އޭޑީކޭއިން ވެކްސިން ދިނުމުގެ ހިދުމަތް އަލުން ފަށައިފި

ކޮވިޑަށް ވެކްސިނެއް އުފެއްދިއްޖެ ނަމަ އެ ވެކްސިން ހުރިހާ ގައުމަކަށް ލިބޭނެގޮތް ހެދުމަށް ރާއްޖެއިން ގޮވާލައިފި

އޮކްސްފޯޑު ޔުނިވާސިޓީން އުފެއްދި ވެކްސިން 10،000 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުންނަށް ދީގެން ތަހުލީލުކުރަނީ

ވެކްސިން އެންމެ ފުރަތަމަ ލިބޭނީ އިނގެރޭސި ވިލާތަށް، ދެން ތަރައްގީވަމުން އަންނަ ގައުމުތަކަށް: ޔޫކޭ

ކޮވިޑް 19 : ޗައިނާއާ ގުޅޭގޮތުން ކުރިން ނޭނގި ހުރި ވާހަކަތަކެއް

... 35