މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު

ކޮވިޑް 19 : ކަރަންޓީނު އަދި އެކަހެރިކުރަން ޖެހޭ މީހުންނަށް މާލެ ކައިރިން އިތުރު 1000 އެނދު ހަމަޖައްސަނީ

ވިލިވަރުގައި ކަރަންޓީނު ކުރި ފުރަތަމަ ކުއްޖާއަށް ހިލޭ ޗުއްޓީ ދަތުރެއް

ސްޕެއިންގެ އެއްވެސް ސަރަހައްދަކުން އަދި ފްރާންސާއި ޖަރުމަނުގެ ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުން މީހުން އައުން މަނާކޮށްފި

އެމެރިކާ އާއި އިނގިރޭސި ވިލާތާއި އެފްރިކާގެ ޑޮކްޓަރުން ހިމެނޭ މެޑިކަލްޓީމެއް ބުރާސްފަތި ދުވަހު އަންނާނެ: އަލީ ވަހީދު

އަމުރުތަކާ ހިލާފުވާ ފަރާތްތަކަށް ހަރުކަށި ފިޔަވަޅު އަޅާނަން: އަލީ ވަހީދު

ކޮވިޑް 19 : 100 މީހުންނަށް ފަރުވާ ދެވޭގޮތަށް ވިލިވަރު ތަރައްގީ ކުރަނީ

ކޮރޯނާ އަޔަނުދޭން ވަކި ގައުމަކުން މީހުން އައުން ހުއްޓުވަން ނުޖެހޭ ކަމަށް މަޖިލިސް ރައީސް ވިދާޅުވެއްޖެ

2

އެޑްމިޓްކޮށްފައިތިބޭ ބަލިމީހުންނަށް ޒިޔާރަތް ކުރުން އައިޖީއެމްއެޗުން މެދުކަނޑާލައިފި

މިއަދުން ފެށިގެން ކޮންމެ ނަމާދެއްގައި ގުނޫތު ނާޒިލާ ކިޔަން ހަމަޖައްސައިފި

އެކަހެރިކުރާން ޖެހޭ މީހުންނަށް ހާއްސަކޮށް ވިލިވަރުގައި 30 ކޮޓަރީގެ އައިސޮލޭޝަން ފެސިލިޓީއެއް ގާއިމްކޮށްފި

ރާއްޖޭން ކޮރޯނާ ފެނުމުން ފަތުރުވެރި ކަމަށް ބޮޑު ގޮންޖެހުމެއް އަންނާނެ: ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު

ރާއްޖެއިން ފުރި އިޓަލީ މީހާއަށް ކޮރޯނާ ވައިރަސް ޖެހުނު ގޮތް ހޯދަން ތަހުގީގެއް ފަށައިފި

« 1 ...