Close

ވައްކަމާއި ފޭރުން

މީހަކު ރަހީނުކޮށް ބިރު ދެއްކި މައްސަލައިގައި ފަޒީލްގެ މައްޗަށް ދައުވާކުރަން ފޮނުވައިފި

ހުކުރު ނަމާދު ވަގުތު ފުލައިމީގެ އޮފީހުން ވައްކަންކޮށްފި

ފިހާރައެއްގެ ބިއްލޫރިގަނޑު ތަޅާލައިގެން ވައްކަން ކުރި މައްސަލައެއްގައި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

1

އެޕޯލޯ ފިހާރައިގެ ތިޖޫރީ ވަގަށްނެގި މައްސަލައިގައި ތިން މީހެއްގެ ބަންދަށް ފަނަރަ ދުވަސް

1

ބިދޭސީއަކަށް ވަޅިން ބިރުދެއްކުމަށްފަހު ފިލަން އުޅުނު މީހަކު ފުލުހުން ހައްޔަރުކޮށްފި

ހޯރަފުށީގައި ވައްކަމުގެ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން 21 އަހަރުގެ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ތިނަދޫގައި މިދިޔަ އަހަރު ކުރި ވައްކަމެއްގައި ވަގަށް ނަގާފައިވާ ތަކެއްޗާއެކު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

މާލޭ މަގުމަތިން ހުއްޓުވި މީހެއް އަތުން، ވަގަށް ނަގާފައިވާ ފޯނުތަކެއް ފުލުހުން ހޯދައިފި

ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހެއްގެ އެހީ ފޮށިން ވައްކަން ކުރި މީހާ ހައްޔަރުކޮށް، ފައިސާތައް ހޯދައިފި

ބިދޭސީއެއްގެ އަތުން ފޭރިގަތް ފޯނެއް ބުރިޖު ދަށުގައި ފޮރުވާފައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެ

އީދު ނަމާދަށް ދިޔަ ވަގުތު ގެއަކުން 60،000 އަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ވަގަށް ނަގައިފި

ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި އޮތް ޖީޕީއެސްއެއްގެ ވެރިފަރާތް ހޯދަން އިއުލާނުކޮށްފި

... 21