Close

ވައްކަމާއި ފޭރުން

ތިޖޫރި ފަޅައިލި މައްސަލައިގައި ހައްޔަރުކުރި ގިނަ މީހުން ނިސްބަތްވަނީ މާލެއަށް

މަގޫދޫ ކައުންސިލްގެ ސެކިއުރިޓީ ގާޑު ބަނދެ ތިޖޫރީ ފަޅައިލި މައްސަލައިގައި ކަނޑުމަތީން ނުވަ މީހުން ހައްޔަރުކޮށްފި

ސެކިއުރިޓީ ގާޑު ބަނުމަށްފަހު މަގޫދޫ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ތިޖޫރީގައި ހުރި ފައިސާ ވަގަށްނަގައިފި

ރެޑް ބޮކްސް ގެ އޮފީސް ފަޅާލައި ދެ ތިޖޫރި ވަގަށް ނަގައިފި

ވައްކަންކުރި މީހެއްގެ ގަޔަށް ކަޅުތެޔޮ ޖަހައި، ގަން ހިންގުވުމަށްފަހު ފުލުހުންނާ ހަވާލުކޮށްފި

1

ވަގަށް ނަގާފައިވާ ތިން ބައިސްކަލެއް ބޯޓެއްގެ ތެރެއިން ފެނިއްޖެ

އޭޓީއެމް އިން ނުކުތް އަންހެނެއްގެ ދަބަސް ފޭރިގެންފި

ފިހާރައަކުން ބޫޓުތަކެއް ވަގަށްނެގި ދެ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ރެޑްވޭވް ފިހާރައިން ވައްކަންކުރި މައްސަލައިގައި ހައްޔަރުކުރި ދެ އަންހެނުން ކޯޓުން ދޫކޮށްލައިފި

ވީޑިއޯ އާންމުވުމުން ވަގަށް ނެގި ވޮލެޓު ފުލުހުންނާ ހަވާލުކޮށްފި

ހަނދާންނެތިގެެން ބޭއްވުނު ވޮލެޓަކުން ވިޔަފާރިކޮށްގެން ވޮލެޓްވެސް ހިފައިގެން ފިލާ ވީޑިއޯއެއް އާންމުވެއްޖެ

ކަސްޓަމަރުންގެ ކާޑުގެ މައުލޫމާތު ހޯދުމަށް ބޭންކަކުން ނުގުޅާނެ، އެކަމަށް ސަމާލުވޭ: ބީއެމްއެލް

... 20