Close

ވައްކަމާއި ފޭރުން

ފޭރެން އުޅުނު ދެ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލް ކައިރިން މީހަކަށް ހަމަލާދީ 2800 ޑޮލަރު ފޭރިގަނެފި

ރަނގަޅު މުސާރައަކާއެކު ވަޒީފާ ދޭނެ ކަމަށް ބުނެ މީހުންގެ އަތުން ފައިސާ ނަގާތީ ސަމާލުވާން އެދެފި

މާޅޮހު ކޯޓު ފަޅާލައި ތިޖޫރީ އަކާ ލެޕްޓޮޕެއް ވަގަށް ނަގައިފި

ފޯނުތަކަކާއި ވޮލެޓުތަކެއް ވަގަށް ނަގައިގެން ދިޔަ ދިވެއްސަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

މީހެއްގެ ފޯނު ފޭރިގަނެ، ތޫނު އެއްޗަކުން ހަމަލާދިނުމަށްފަހު ފިލައިފި

މާފަންނު ގެއަކުން ތިޖޫރީއަކާއި ގިނަ ސާމާނުތަކެއް ވަގަށް ނެގި މައްސަލައެއްގައި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

މަނީ އެކްސްޗޭންޖް ފިހާރައިގެ ބިއްލޫރިގަނޑު ތަޅާލައި ގެއްލުންދީފި

ތޫނު އެއްޗަކުން މީހަކަށް ހަމަލާދީ، ފޭރެން މަސައްކަތް ކޮށްފި

ބިދޭސީއެއްގެ ވޮލެޓް ފޭރިގެން މައްސަލައިގައި ދެ ދިވެހިން ހައްޔަރުކޮށްފި

ވަޅިން ބިރު ދައްކައިގެން ފޭރުނު މައްސަލައިގަ ދެމީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ތޫނު އެއްޗަކުން ބިރު ދައްކައިގެން ފިހާރައަކުން ފައިސާތަކެއް ފޭރިގެންފި

... 16 ...