ޓީޗަރުން

މާލެ އާއި އަތޮޅުތެރޭގެ ގިނަ ސްކޫލުތަކަކަށް ދިވެހި ޓީޗަރުން ހޯދަނީ

"އިނޮވޭޝަން ކޮންފަރެންސް 2020" އިފްތިތާހުކޮށްފި

ސަރުކާރު ސްކޫލުތަކަށް ބޭނުންވާ ބިދޭސީ ޓީޗަރުން ގެނެސްދޭނެ އޭޖެންސީތަކެއް ހޯދަނީ

މުދައްރިސުންގެ މަސައްކަތަކީ ގައުމުގެ ހައްގުގައި ކުރާ ވަރަށް އަގުހުރި އިންސާނީ ހިދުމަތެއް: ރައީސް

ކޮވިޑުގެ ހާލަތުގައި ޓީޗަރުން ކުރި ބުރަ މަސައްކަތުން ކުރިމަގަށް ތަސައްވަރެއް ކުރެހިއްޖެ: މިނިސްޓަރު

ޓީޗަރުން ހޯދައިދިން ކާމިޔާބަށް ޝުކުރު އަދާކުރުމުގައި އަހަރެމެން ވަނީ ދަރަނިވެރިވެފައި: ރައީސް

ދަތިތައް ހައްލުކުރުމަށް މުދައްރިސުންނާއި ދަރިވަރުންނާއި ބެލެނިވެރިންނާއެކު މަޝްވަރާތައް ފަށައިފި

މަޝްވަރާކުރުމަށް ފުރުސަތު ނުދޭ ކަމަށް ބުނެ ތައުލީމުގެ ބިލުގެ މައްސަލަތައް ރައީސަށް ހުށަހަޅައިފި

މަސައްކަތްތެރީންނަށް ތިން މަސް ދުވަހަށް އަސާސީ މުސާރަ ކަށަވަރުކޮށްދިނުމަށް ޓީޗާސް އެސޯސިއޭޝަނުން ގޮވާލައިފި

އާންމު ކުލާހެއްގައި ތިބޭ މޫހަބު (ގިފްޓަޑް) ކުދިން ސަމާލުކަން ނުދޭކަމަށް ފެންނަނީ ކީއްވެ؟ (ދެވަނަ ބައި)

5 »