ލަންކާ އެޓޭކް 2019

ތުހުމަތު ކުރެވޭ ބަޔަކާއި ލަންކާ ފުލުހުންނާ ދެމެދު ހިންގި ކުރިމަތިލުމެއްގައި 15 މީހުން މަރުވެއްޖެ

ލަންކާ ސިފައިންނާ ދެމެދު ބަދަލުކުރި ބަޑީގެ ހަމަލާތަކުގައި ޓެރަސްޓް ޖަމާއަތެއްގެ ދެ މީހުން މަރުވެއްޖެ

ލަންކާ އިން ހަ ދިވެއްސަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ލަންކާގެ ސަލާމަތީ ބާރުތަކާއި ގްރޫޕަކާ ދެމެދު ބަޑީގެ ހަމަލާތައް ބަދަލުކުރަނީ

ލަންކާގައި މިރޭ ވެސް ކާފިއު އިއުލާނުކޮށްފި

ލަންކާގެ ރައީސް އަދި ބޮޑުވަޒީރަށް ރައީސް ސޯލިހު ތައުޒިޔާ ފޮނުއްވަވައިފި

ބޮން ގޮއްވާނެ ގޮތާއި ގޮއްވާނެ ތަންތަނަށް ދާންދެން ވަނީ އިންޓެލިޖެންސް ހެޑަށް ކުރީން އެނގިފައިި: ސިރިސޭނާ

1

ސްރީލަންކާގެ ޑިފެންސް ސެކްރެޓަރީ އިސްތިއުފާދީފި

ލަންކާގެ ބޮމުގެ ހަމަލާއާ ގުޅިގެން ހަ މީހަކު ހޯދުމަށް އާންމުންގެ އެހީތެރިކަމަށް އެދިއްޖެ

ޖާނުން ފިދާވުމުގެ ބޮމުގެ ހަމަލާގައި ބޮން ގޮއްވި މީހުންގެ ހަށިތަކާ ހަވާލެއް ނުވާނަން: އޭސީޖޭޔޫ

ލަންކާގައި މިރޭ ވެސް ކާފިއު އިއުލާނުކޮށްފި

ލަންކާގައި ބޮންގޮއްވި ހާދިސާ: ކަނޑިތަކަކާއި އަތުބޮމާއި ގޮވާ ޒާތުގެ ތަކެއްޗާ އެކު ތިން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

3