Close

ކުޅިވަރު

އައްޑޫގެ ބެޑްމިންޓަން ކޯޓުތަކުގެ މަަސައްކަތް އަންނަ މަހުގައި ނިމޭނެ: ޔޫތު މިނިސްޓްރީ

އީދާ ދިމާކޮށް ދިއްދޫގައި ބާއްވާ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލުގައި ހަމަނުޖެހުމެއް ހިނގައި، މެޗު ހުއްޓުމަކަށް

1

ވ.އަތޮޅުގެ އެންމެ ފޯރިގަދަ މުބާރާތް، ކޭޒެޑްޖޭ ކަޕްގެ މިއަހަރުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ކްލަބު ބްރޯކާސްއަށް

1

ޔޫއެފާ އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމަށް ވާދަކުރާ ތިން ކުޅުންތެރިންގެ ތެރޭގައި މެސީ، ރޮނާލްޑޯ އަދި ވެން ޑައިކް

ތަފާތު ކުޅުމެއް ދައްކަމުންދިޔަ ޗެލްސީ ބަލިކޮށް، ލިވަޕޫލުން ޔޫއެފާ ސުޕާ ކަޕް ކާމިޔާބުކޮށްފި

އަޅުގަނޑު ނަގާ ފުރަތަމަ 11ގައި ދަގަނޑޭ ހިމެނޭނެ، އޭނާ ޓީމަށް ނަގަން ޖެހޭ: މަހުލޫފު

1

ދެ މެޗުން ބަލިވި ނަމަވެސް، ލަންކާއާ ދެކޮޅަށް ރާއްޖޭގެ ޓީމުގެ ފަރާތުން ވާދަވެރި ކުޅުމެއް

1

ސެންޓްރަލް ޒޯން ވޮލީ މުބާރާތަށްފަހު ލޯންގޭ ގައުމީ ޓީމަށް ކުޅުން ހުއްޓާލަނީ

ވޮލީ ޓީމު ފުރުމުގެ ކުރިން ޓީމަށް ހިތްވަރު ދިނުމަށް ޔޫތު މިނިސްޓަރު އެދިވަޑައިގެންފި

ރާއްޖެ އާއި ލަންކާގެ ގައުމީ ވޮލީ ޓީމު ކުޅުނު އެކުވެރިކަމުގެ މެޗު ރައީސް ސޯލިހު ބައްލަވާލައްވައިފި

ކޯލަ އައުނު ފުޓްސަލް ކަޕް ފަށައިފި، އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން އެންވައިޖީއަށް ފަސޭހަ މޮޅެއް

އީދު ޗުއްޓީގައި މާއެނބޫދޫގައި ބާއްވާ ވޮލީ މުބާރާތް ފަށައިފި

... 452 ...