ކުޅިވަރު

ޓީޓީ ޑަބަލްސް އިވެންޓުގެ ރަން މެޑެލް ރަފާ އާއި ދީމާއަށް، ރިހި މެޑެލް މުއީނާ އާއި ޖުމާނާއަށް

ރާއްޖޭގެ ދެ ޕެއާ ފައިނަލަށް ދަތުރުކޮށް، ޓީޓީ ޑަބަލްސް އިވެންޓުގެ ރަން މެޑެލް އަދި ރިހި މެޑެލް ކަށަވަރުކޮށްފި

200 މީޓަރު ދުވުމުން ސާއިދު ލޯ މެޑެއްޔެއް ހޯދައިފި

ޝިއުނާޒާއި އެޑަމްގެ ޕެއާ ބީޗް ވޮލީބޯޅައިގެ އިންޑިވިޖުއަލް އިވެންޓުގެ ލޯ މެޑެލް ހޯދައިފި

ޕެރަލިމްޕިކް އިން ބުރޮންޒް މެޑަލް ހޯދި މާޒިންއަށް ޔޫތް މިނިސްޓަރުގެ ތައުރީފު

ރާއްޖޭގެ ފިރިހެން ބީޗް ވޮލީ ޓީމުން ރިހި މެޑެއްޔެއް ހޯދައިފި

ރާއްޖޭގެ އަންހެން ބެޑްމިންޓަން ޓީމު ވެސް ލޯ މެޑެއްޔެއް ހޯދައިފި

އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސް: ޕެރެލިމިކް އިވެންޓުން ރާއްޖެއަށް ބްރޯންޒް މެޑަލް!

އައިއޯއައިޖީގައި ބައިވެރިވާ އެމްއެންޑީއެފްގެ ދުވުންތެރިންނާއި ރައީސް ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި ޓީޓީ ފަރިތަކުރަން ޖެހުނީ މަދިރި ހާއްޔެއްގައި: މާރިޔާ

6

ފޮޓޯ: އައިއޯއައިޖީ ޓޭބަލް ޓެނިސްގެ އަންހެން ޓީމު އިވެންޓުގެ ފައިނަލް

ރާއްޖޭގެ ފިރިހެން ޓީމުން ބެޑްމިންޓަންގެ ޓީމު އިވެންޓުގެ ލޯ މެޑެލް ހޯދައިފި

... 429 ...