ލުއި ޚަބަރު

އީދު އުފާކުރަންވެސް ޓީމުތައް ހަދައިގެން ރަށްރަށަށް ދަތުރު ނުކުރޭ! ރަށްރަށަށް ތި އުފުލަނީ ކޮވިޑް!

ސުޝާންތުގެ މަރާ ގުޅޭގޮތުން ދެއްކި ވާހަކަތައް ސާބިތުކޮށް ނުދެއްވިއްޖެ ނަމަ ޕަދްމާޝްރީ އަނބުރާ ދޭނަން: ކަންގަނާ

ސުޝާންތުގެ މަރުގެ މައްސަލައިގައި ކަރަން، އަދިއްތިޔާ އަދި މަހޭޝްއާ ސުވާލު ނުކުރީ ކީއްވެ؟: ކަންގަނާ

2

ސުޝާންތުގެ މަރު ތަހުގީގުކުރަން ސީބީއައި ބޭނުމެއް ނުވޭ: މަހާރާޝްތުރާ ހޯމް މިނިސްޓަރު

މި 6 ވައްތަރުގެ މީހުންނާ ދުރުގައި ތިބޭ!: އަމީތާބު

ހިމާންޝީއަށް ކޯވިޑް 19 ޖެހިފައިތޯ ބެލުމަށް ޓެސްޓް ކޮށްފި

ކަސޯޓީގެ ތަރި އެރިކާއަށް ކޯވިޑް ޖެހިފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ފަތުރަމުން ގެންދާ ވާހަކަތައް ދޮގުކޮށްފި

ދާހިއްލާތަ؟ މިއޮތީ ގަމީހުގައި ހަރުކޮށްލެވޭ ގޮތަށް ސޮނީ އިން އުފެއްދި އޭސީ

ނާގިން 5 އަހަރެންނަށް ހުށަހެޅި: ކަރަން ޕަޓޭލް

ސުޝާންތުގެ މަރު: ކަރަން ސަލްމާނު އަދި އެކްތާ އާއި ދެކޮޅަށް ހުށަހެޅި މައްސަލަ ކޯޓުން ބޭރުކޮށްލައިފި

ފިރިމީހާ އެމެރިކާގެ ރައީސްކަމަށް ވާދަކުރަން ނިންމި ނިންމުމަށް ސަޕޯޓު ކުރަން: ކިމް

ސުޝާންތުގެ ފަހު ފިލްމުގެ ބަތަލާ: މުމްބާއީ އަށް ވަރަށް ސަލާން!

... 18