ލުއި ޚަބަރު

އެންމެ އަވަހަށް ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ ބައްރަކަށް ދަތުރުކުރުމުގެ ރެކޯޑް ހައުލާއަށް

މިއީ ދުނިޔޭގެ އެންމެ ކުޑަ ބޯޓު، ސައިޒަކީ އިސްތައްޓެއްގެ ތިން ބައިކުޅަ އެއްބައި

ދަރިފުޅުލައިގެން ސްޓްރޯލާއާ އެކު ދުވެގެން ދުނިޔޭގެ ރެކޯޑެއް މުގުރާލައިފި

111 ފޫޓް ލެގޯ ބްރިޖަކާއެކު ދުނިޔޭގެ ރެކޯޑް މުގުރާލައިފި

އިންޑިއާގެ ރައްޔިތުން އެންމެ އިތުބާރު ކުރާ ބްރޭންޑަކަށް އަމީތާބް

ކައިޒީން ވެސް ޓިކްޓޮކް ކުޅެން ފަށައިފި، ކައި ބުނީ ބޭރު ބައެއްގެ ދައުވަތަކަށް ކަމަށް!

އިންޑިއާއިން އައިފޯން 12 ގަތުމަށްވުރެ ދުބާއީއަށް ޓިކެޓް ނަގައިގެން ގޮސް ފޯނު ގަތަސް މާ އަގުހެޔޮ!

290 ފަހަރު ސައިބޯނި ބޮތްކެއް ބައުންސް ކޮށްގެން ދުނިޔޭގެ ރެކޯޑުފޮތުން ޖާގަހޯދައިފި

ޕެރޫގެ ފަރުބަދަމަތީ ސަރަހައްދަކުން ބުޅަލެއް ސިފަވާ 2000 އަހަރު ކުރީގެ ކުރެހުމެއް ފެނިއްޖެ

ލަވައެއް ހަނދާން ނެތިގެން އުޅޭކަށް ދެން ނުޖެހޭނެ، ގޫގުލްގެ "ހޫމް ޓު ސާޗް" އިން މިހާރު އެލަވައެއް ހޯދައިދޭނެ

އިންތިހާބުގެ ދުވަސްވަރު ބޯ ހަމަޖައްސައިލުމަށް ހާއްސަ ހޮހޮޅަ ހޮޓަލެއް

އޮސްޓްރޭލިއާގެ ރާޅާއެޅުންތެރިއެއްގެ ކައިރީގައި ބޮޑު މިޔަރެއް އުޅެނިކޮށް ފެނިއްޖެ

... 16