ލުއި ޚަބަރު

އެއްމާބަނޑު 10 ކުދިން ވިހެއިކަމަށް ބުނެ ހެދި ދޮގު ފަޅާއަރައިފި

ޕްރެސް މޭޒުގައި ރޮނާލްޑޯ ކޯކުފުޅިތައް އެއްފަރާތް ކޮށްލުމުން، ބޮޑެތި ފާޑުކިޔުންތަކެއް

3

ޕޯޗުގަލްގެ ގައުމީ ޓީމުން ޖާގަ ގެއްލުމުގެ މާޔޫސްކަން ފިލުވައިލުމަށް ސެޑްރިކް ރާއްޖޭގެ އަގުބޮޑު ޗުއްޓީއަކަށް

އިންނަން އުޅުނު ކުއްޖާއަށް ހާޓްއެޓޭކެއް ޖެހި މަރުވުމުން ހަމަ އެ ހަފުލާގައި އެކުއްޖާގެ ކޮއްކޮއާ ކައިވެނިކޮށްފި

ފޭސްބުކާއި އިންސްޓަގްރާމުގައި ''ލައިކް'' ފޮރުވުމުގެ އިހުތިޔާރު ދީފި

ވަރިއާއެކު މެލިންޑާ ގޭޓްސް ބިލިއަނަރަކަށް ވެއްޖެ

1

ފުރާނަ ސަލާމަތްވުމުގެ ސަބަބަކަށްވި "ސަލާމް"

ކުއްޔަށް ގެންދިޔަ ޓޭޕެއް އަނބުރާ ނުގެންގޮސް އޮތުމުން ކުށްވެރިވެފައިވާކަން 22 އަހަރު ފަހުން އެނގިއްޖެ

އިންޑިއާގެ ހަގީގީ ހީރޯއިން، އަނެއްކާވެސް ''އޮކްސިޖަން މޭން'' އެއް ވިދާލައިފި

އެއްފަހަރާ 35 އަންހެނުންނާ ރަށްޓެހިވެގެން އުޅުނު ޖަޕާނު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ރާއްޖެއަށް މިހާރު ކުރަމުންދާ ވިއްސާރާގައި އެކި ހިސާބުތަކަށް ބޮޑެތި ގެއްލުން!

ޓަމިލްނާޑޫގެ ކެންޑިޑޭޓެއްގެ ވައުދު: އަވަށު އެންމެން ހަނދަށް، ކޮންމެ ގެއަކަށް މިނީ ހެލިކޮޕްޓަރެއް

... 14 ...