ލުއި ޚަބަރު

އުފާވެރި ދިރިއުޅުމެއް އެދެންޏާ، ދިމާވާ ހިތާމަވެރި ކަންތައްތައް ހަނދާން ނައްތައިލާށެވެ!

އޯޑަރުކުރި ކުރީ އައިޕޯން 12 އަކަށް، ލިބުނީ ވިމް ސައިބޯންޏަކާއި 5 ލާރި

70 އަހަރުގެ މީހަކަށް އަލަތު ދަރިފުޅު ލިބިއްޖެ

އަންހެން މުވައްޒަފަކާ މައްލަވަ ކުރި މައްސަލައެއްގައި ބިލްގޭޓްސް އަށް އިންޒާރުދިން ކަމަށް ބުނެފި

ދުނިޔޭގައި މިވަގުތު ހުރި އެންމެ ދިގު އަންހެނާގެ ރެކޯޑު ތުރުކީގެ 24 އަހަރުގެ އަންހެނަކަށް

ކައިވެނީގެ "ރަން" ސީދާ ރަނުން: ކައިވެނިކުރީ 60 ކިލޯ ރަން ގަހަނާ އަޅައިގެން

ޕްރިންސް ޗާލްސްގެ ފުރަތަމަ ކާފަ ދަރިކަލުންނަށް ހާއްސަ ބަގީޗާއެއް ޝާހީ ގަނޑުވަރުގައި

ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ލުއި ފަރާތް: ކެމެރާމަނަށް ދިން މެސެޖަށް އެތައް ބައެއްގެ ސަމާލުކަން

1

ކައިވެނި ހަފުލާގައި ކައްސާލައިގެން ވެއްޓި އަނިޔާވުމުން އިންތިޒާމުކުރި ފަރާތުން ބޮޑު ބަދަލެއް ހޯދަން ކޯޓަށް

ފޭސްބުކާ ދެކޮޅަށް ކުރާ ދައުވާތަކަށް މާކް ޒުކަބާގް އިންކާރުކޮށްފި

އެންމެ ގިނަ ދުވަހު ދިރިހުރި ފިިރިހެން މީހާގެ ރެކޯޑު ސްޕެއިންގެ 112 އަހަރުގެ މީހަކަށް

ކާބީ ލާމޭ އެންމެފަހުން އިންޑިއާގެ އިޝްތިހާރަކަށް

... 10 ...