ކަނޑުމަތީގެ ހާދިސާތައް

ފޭދޫފިނޮޅު ކައިރިން ދިޔަވަމުން ދިޔަ ބާޖަކަށް އެމްއެންޑީއެފްއިން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފި

މުދާ އުފުލާ ދޯންޏެއް ފަރަށް އަރައިފި

ކާށިދޫ ފަޅުތެރެއަށް އަޑިއަށް ދިޔަ ދޯންޏެއް ފުންކުރުމަށް އެމްއެންޑީއެފުން އެހީތެރިވެއްޖެ

މަސްވެރިކަން ކުރަން އުޅެނިކޮށް ލޮލަށް ބުޅި ހެރުނު މީހާ އިތުރު ފަރުވާއަށް މާލެ ގެނެސްފި

މަސްވެރިކަން ކުރަން ދޯންޏެއްގައި ހުރި މީހެއްގެ ލޮލަށް ބުޅިއެއް ހެރިގެން މާލެގެންނަނީ

މުދާ އުފުލާ ދޯންޏެއް ފަރަށް އެރުމުން ސިފައިން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެނީ

މުދާ އުފުލާ ބޯޓަކާއި ދޯންޏެއް ޖެހި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައިފި

ދޯންޏެއްގެ ބުރަފައްޗަކުންޖެހި ޑައިވިނަށްގޮސް އުޅުނު ފަތުރުވެރިޔަކު ޒަހަމް ވެއްޖެ

ހުރާ ފަޅުގައި އަޅާފައި އޮތް ތިން ލޯންޗެއްގައި ދޯންޏަކުން ޖެހި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައިފި

1

ކާށިދޫ ނެރުމައްޗަށް އެރި ތެޔޮބޯޓު ފުންކޮށްފި

ކާށިދޫ ނެރުމައްޗަށް އެރި ތެޔޮބޯޓު އަދިވެސް ފުން ނުކުރެވޭ

1

އެގާރަ މީހުންނާއެކު ދަތުރުކުރި މުދާ އުފުލާ ދޯންޏެއް އިންޖީނު ހުއްޓިގެން ސިފައިން ހަރަކާތްތެރިވަނީ

... 25