ކަނޑުމަތީގެ ހާދިސާތައް

ދިޔަވި ބޯޓަކުން ބައެއް ތަކެތި ކަނޑަށް ދޫކޮށްލާފައިވާތީ ސަމާލުވުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފި

އެސްޓީއޯގެ ފިޔާ ބަރުކޮށްގެން ރާއްޖެއަށް ދަތުރުކުރި ބޯޓެއް ކަނޑުތެރެޔަށް އަޑިޔަށް ހިނގައްޖެ

6

ލޯންޗް އެކްސިޑެންޓްގައި ކުޑަކުއްޖަކާއި އިތުރު ތިން މީހަކަށް އަނިޔާވެގެން ފަރުވާ ދެނީ

ލޯންޗް އެކްސިޑެންޓެއްގައި ދެ މީހަކަށް އަނިޔާވެއްޖެ

ހުވަދުއަތޮޅުގައި ކަނޑުއުޅަނދުފަހަރު ޗެކްކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް އެމްއެންޑީއެފުން ފަށައިފި

ވިލުފުށި ކައިރިއަށް އިންޖީނު ހުއްޓުނު ސަޕްލައި ދޯންޏަކަށް އެމްއެންޑީއެފް އިން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފި

ޑީކޯވި ފަތުރުވެރިއަކު އަވަސް ފަރުވާއަށް، ކުރަމަތި އައިލެންޑް ރިސޯޓަށް ގެންގޮސްފި

މަސްވެރިކަން ކުރަން އުޅުނު މީހެއްގެ ލޮލަށް ބުޅިއެއް ހެރިއްޖެ

ކްރޮސްރޯޑްސްއަށް ދަތުރުކުރަމުންދިޔަ ލޯންޗެއް ދިޔަވާތީ އެމްއެންޑީއެފް އިން އެހީތެރިވާން ފަށައިފި

2

ލޯންޗެއް ދިޔަވާތީ އެމްއެންޑީއެފުން އެހީވާން ފަށައިފި

ކަނޑު ދަތުރުކުރާ ފަރާތްތަކުން މޫސުމަށް ސަމާލުވުމަށް އެމްއެންޑީއެފުން އިލްތިމާސްކޮށްފި

ގެއްލިގެން އުޅުނު މޫރިތި ދޯނި ފެނިއްޖެ: އެމްއެންޑީއެފް

... 25 ...