ކަނޑުމަތީގެ ހާދިސާތައް

ޑައިވިނަށް ގޮސް އުޅުނު ފަތުރުވެރިއަކު ހާލުދެރަވެ ފަރުވާދޭން ގެންދަނިކޮށް މަރުވެއްޖެ

މުދަލާއެކު އިންނަމާދޫ ފަޅުތެރެއަށް ބޯޓެއް އަޑިއަށް ގޮސްފި

ޑައިވަރުންނާއި ރޮބަޓު ބޭނުންކޮށްގެން ޝިމާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް މިއަދުވެސް އަންނަނީ ކުރަމުން: އެމްއެންޑީއެފް

ޑިންގީ ބަންޑުންވެ އަންހެނަކު ގެއްލުން: ޝިމާ ހޯދުމަށް ޑައިވިންގް ރޮބަޓް ބޭނުން ކުރަނީ

ޑިންގީ ބަންޑުންވެ އަންހެނަކު ގެއްލުން: އޭނާ ހޯދުމަށް އެމްއެންޑީއެފް އިން އަދިވެސް ދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުން

ޑިންގީ ބަންޑުންވެ އަންހެނަކު ގެއްލުން: ފިރިހެން މީހާ އެހީއަށް އެދެން ދިޔައީ އަންހެންމީހާ އަތަށް ހަމަކާއި ފޯނެއް ދީފައި

2

ހުވަދޫ ކަނޑުގައި އިންޖީނު ހުއްޓުނު ބޯޓަކަށް ކޯސްޓްގާޑުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފި

މަހަށް ނުކުމެ އުޅުނު ދޯންޏެއްގެ ބުރަފަތި ބިންދައިގެން ދިއުމުން ކޯސްޓްގާޑުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފި

ރަވާނާ ބޯޓުގެ އަލިފާނުގެ ހާދިސާ: ހާލު ބޮޑުވި މީހާ މަރުވެއްޖެ

16 މީހުން ދަތުރުކުރި ދޯންޏެއްގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގައި ދޯނީގެ ބޮޑުބައެއް އަޑީގައި، އެކެއްގެ ހާލު ސީރިއަސް

... 24 »