ކަނޑުމަތީގެ ހާދިސާތައް

ވިލިމާލެ ބީޗް ސަރަހައްދު މޫދުން ދެމީހަކު ގެއްލިގެން ހޯދަނީ

ހާލުގައިޖެހުނު ލޯންޗެއްގައި ތިބި، 10 ކުޑަކުދިންނާއެކު 20 މީހުން މާލެ ގެނަސްފި

ތިން މީހުންނާއެކު ދަތުރުކުރި ޑިންގީއެއް ބަންޑުން ޖަހާލައިފި

މުދާ އުފުލާ ބޯޓެއް އަރިއަޅާލައި، މުދާތައް އޮޔާދާތީ ސަމާލުވުމަށް އެމްއެންޑީއެފުން އިލްތިމާސްކޮށްފި

ފިލިޕީންސްގައި 2 ފެރީ ފެތި، 7 މީހުން މަރުވެ، 13 މީހަކު ގެއްލިއްޖެ

މާފިލާފުށީގައި ތެޔޮ ބޯޓާކާއި މުދާ އުފުލާ ބޯޓެއް ޖެހި އެކްސިޑެންޓް ވެއްޖެ

ދިޔަވަމުން ދިޔަ ބޯޓު ކޯސްޓުގާޑުގެ އެހީގައި ދިއްގަރު ފަޅަށް ވައްދައިފި

އެން ހިފަން މޫދަށް ފޭބި މީހެއްގެ ފަޔަށް ތޮޅިއެއް ހެރި ޒަހަމްވެއްޖެ

ދޯންޏެއްގެ ނަގިލި ނަގަން ފޭބި މީހަކު ގެއްލިގެން ހޯދަން ފަށައިފި

މާލެ ދަތުރުކުރަނިކޮށް އިންޖީނު ހުއްޓުނު ދޯންޏަކަށް އެމްއެންޑީއެފް އިން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފި

ހިލަވެލި ހިފައިގެން ދަތުރުކުރި ދޯންޏެއް ހުޅުމާލެ ކައިރިން އަޑިޔަށް ހިނގައްޖެ

ކިޔާންގެ މަރު: ނިކުމެގެން މޫދަށްދިޔައީ މަންމައަށް ނިދުނު ވަގުތު، ހުރިހާވަގުތެއް ހުސްކުރީ އެ ދަރިފުޅަށްޓަކައި

27
... 24