ކަނޑުމަތީގެ ހާދިސާތައް

މާލޭ ކޮމާޝަލް ބަނދަރާ ދިމާ ކަނޑުމަތިން ބޯޓަކާއި ދޯންޏެއް ޖެހި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައިފި

ޑިންގީ ބަންޑުން ޖަހާލައިގެން ގެއްލުނު ޝިމާގެ ތަހުގީގާ ގުޅޭ މައުލޫމާތު ފުލުހުން މިއަދު ހާމަކުރަނީ

ލޯންޗެއްގައި އެއްޗެއް ގޮވައި މީހަކަށް އަނިޔާ ވެއްޖެ

ކުނި ބަރުކޮށްގެން ތިލަފުއްޓަށް ދަތުރުކުރަމުން ދިޔަ ދޯންޏެއް ފަރަށް އަރައިފި

އެނަމާ ކާރިސާއަށް 15 އަހަރު، ތިނަދޫގެ ހަޔާތުގައި އެންމެ ހިތާމަވެރި އެއްދުވަސް

ސްނޯކްލިންގ އަށްގޮސް އުޅުން ފަތުރުވެރިއަކު ޑިންގީއެއްގައި ޖެހި ޒަހަމް ވެއްޖެ

ޑައިވިނަށް ގޮސް އުޅުނު ފަތުރުވެރިއަކު ހާލުދެރަވެ ފަރުވާދޭން ގެންދަނިކޮށް މަރުވެއްޖެ

މުދަލާއެކު އިންނަމާދޫ ފަޅުތެރެއަށް ބޯޓެއް އަޑިއަށް ގޮސްފި

ޑައިވަރުންނާއި ރޮބަޓު ބޭނުންކޮށްގެން ޝިމާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް މިއަދުވެސް އަންނަނީ ކުރަމުން: އެމްއެންޑީއެފް

ޑިންގީ ބަންޑުންވެ އަންހެނަކު ގެއްލުން: ޝިމާ ހޯދުމަށް ޑައިވިންގް ރޮބަޓް ބޭނުން ކުރަނީ

ޑިންގީ ބަންޑުންވެ އަންހެނަކު ގެއްލުން: އޭނާ ހޯދުމަށް އެމްއެންޑީއެފް އިން އަދިވެސް ދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުން

ޑިންގީ ބަންޑުންވެ އަންހެނަކު ގެއްލުން: ފިރިހެން މީހާ އެހީއަށް އެދެން ދިޔައީ އަންހެންމީހާ އަތަށް ހަމަކާއި ފޯނެއް ދީފައި

2
... 23