Close

ރަނިލް ވިކްރަމަސިންހަ

ލަންކާގެ އާ ބޮޑުވަޒީރުގެ މަގާމަށް މަހިންދަ ރާޖަޕަކްސަ އައްޔަންކޮށްފި

ލަންކާގެ އާ ބޮޑުވަޒީރު ކަމުގެ މަގާމަށް މަހިންދަ ރާޖަޕަކްސަ މާދަމާ އައްޔަން ކުރައްވަނީ

ލަންކާގެ ބޮޑުވަޒީރު ކަމުން ރަނިލް އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި

ސްރީލަންކާގެ ބޮޑުވަޒީރު ރާއްޖެއަށް ކުރެއްވި ރަސްމީ ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލަައްވައިފި

ނިރުބަވެރިކަމާ ދެކޮޅަށް ކުރާ މަސައްކަތުގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ބައިވެރިޔަކީ ރާއްޖެ: ލަންކާގެ ބޮޑުވަޒީރު

ވަން ފޮޓޯ: އިންޑިއަން އޯޝަން ކޮންފަރެންސް 2019 ފެށުން

ލަންކާގައި ކިޔަވަން ތިބޭ ކުދިންގެ މާމަ އަދި ކާފަޔަށް ވެސް ގާޑިއަން ވިސާ ދޭންފަށައިފި

ލަންކާގެ އެހީއާއެކު ރާއްޖޭގައި ދެ ސްކޫލާއި ޑްރަގް ރިހެބްލިޓޭޝަން ސެންޓަރެއް ގާއިމް ކުރަނީ

ވަން ފޮޓޯ: ލަންކާގެ ބޮޑުވަޒީރު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ތަގުގީރު ކުރެއްވުން

ވަން ފޮޓޯ: ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުންނާއި ލަންކާގެ ބޮޑުވަޒީރުގެ އަނބިކަނބަލުން ބައްދަލުކުރެއްވުން

ވަން ފޮޓޯ: ލަންކާގެ ބޮޑުވަޒީރުގެ ޝަރަފުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން ބޭއްވެވި ރަސްމީ ޖާފަތް

ވަން ފޮޓޯ: ސްރީލަންކާ އާއި ރާއްޖެއާ ދެމެދު އެއްބަސްވުންތަކުގައި ސޮއިކުރުން