ރީޖަނަލް އެލަޔަންސް ފޯ ފޮސްޓަރިން ޔޫތް

ފަސް ވަނަ ގްލޯބަލް ޔޫތް އެވޯޑު ރިފާއުއަށް، ވޯލްޑް ޔޫތް ޕްރައިޒް އެވޯޑު ޑރ. ވަސީއަށް

އޭޝިއާ އިންސްޕިރޭޝަން އެވޯޑު ރާއްޖޭގެ ހަތަރު ޒުވާނަކަށް ލިބިއްޖެ

ސޭސްގެ "ބެސްޓް ކަންޓްރީ އެވޯޑް" މިއަހަރުވެސް ރާއްޖެއަށް، އަންނަ އަހަރުގެ ސަމިޓު ރާއްޖޭގައި

1

ރަފީގެ މިލޭނިއަމް ޔޫތް އެމްބެސެޑާ ކޭޕް ކާމިޔާބު ކަމާއެކު ނިންމާލައިފި

މިނިސްޓަރު މަޚުލޫފު މެލޭޝިއާ އަދި މޮރިޝަސްގެ ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސް މިނިސްޓަރުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ކުލަގަދަ ރަސްމިއްޔާތަކާއެކު ސޭސް 2018 ކޮލޮމްބޯގައި ފަށައިފި

1

18 ބައިވެރިންނާއެކު ރަފީގެ އެމްއޭސީސީ ލަންކާގައި ފަށައިފި

ސޭސް 2018އަށް ރާއްޖެއިން ފުރާ ޑެލިގޭޓުންނާ ޔޫތު މިނިސްޓަރު ބައްދަލު ކުރައްވައިފި

ސްޓީވީ އެވޯޑް ރާއްޖެއިން ލިބުނު ފުރަތަމަ ފަރާތަކަށް ރަފީ

ސޭސް 2018ގެ ޑެލިގޭޓް ސްޕީކަރުންނަށް ނައުޝާ އަދި ރީމާ

50 ޒުވާނުންގެ ޑެލިގޭޝަނަކާއެކު ސޭސްއަށް ރާއްޖެ ތައްޔާރު

1

ރަފީގެ "ސްޓައިލް ވިތް މައިކް" ގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

2 »