Group A

  PLA GD PTS
Netherlands 3 4 7
Senegal 3 1 6
Ecuador 3 1 4
Qatar 3 -6 0

Group B

  PLA GD PTS
England 3 7 7
United States 3 1 5
Iran 3 -3 3
Wales 3 -5 1

Group C

  PLA GD PTS
Argentina 3 3 6
Poland 3 0 4
Mexico 3 -1 4
Saudi Arabia 3 -2 3

Group D

  PLA GD PTS
France 3 3 6
Australia 3 -1 6
Tunisia 3 0 4
Denmark 3 -2 1

Group E

  PLA GD PTS
Spain 2 7 4
Japan 2 0 3
Costa Rica 2 -6 3
Germany 2 -1 1

Group F

  PLA GD PTS
Morocco 2 2 4
Croatia 2 3 4
Belgium 2 -1 3
Canada 2 -4 0

Group G

  PLA GD PTS
Brazil 2 3 6
Switzerland 2 0 3
Cameroon 2 -1 1
Serbia 2 -2 1

Group H

  PLA GD PTS
Portugal 2 3 6
Ghana 2 0 3
South Korea 2 -1 1
Uruguay 2 -2 1

ވޯލްޑްކަޕް ފޯރީގައި ބައިވެރިވާ މަދަނީ ޖަމިއްޔާތަކަށް ވަންގެ ސްކޯޗާޓު ހިލޭ ދޫކުރަން ފަށައިފި

އިރާނު ކޮޅަށް ހަ ގޯލު ޖަހައި، އިންގްލެންޑުން ފެންވަރު ދައްކާލައިފި

ހުޅަނގުގެ ގައުމުތަކަށް ގަތަރުން އެކިޔައިދިނީ ގްލޯބަލައިޒޭޝަނުގެ ހަގީގީ ހިކުމަތެވެ.

1

ފޮޓޯ: ގަތަރު ވޯލްޑް ކަޕް 2022: ގަތަރު - އިކުއެޑޯ ބައްދަލުކުރި މެޗް

ފޮޓޯ: ގަތަރު ވޯލްޑްކަޕް 2022 ފެއްޓުމުގެ ހަފުލާ

ވޯލްޑް ކަޕް: އިންގްލެންޑް 6-2 އިރާން (ފުލްޓައިމް)

"ބޭނުން ވަގުތެއްގައި ބޭނުން ވާހަކައެއް ދެއްކޭނެ"

1

އިންގްލެންޑާއި ވޭލްސްއިންވެސް "ވަން ލަވް" ބޭންޑް ނާޅާނެ

އިކުއެޑޯރުގެ ކުޅުންތެރިންނަށް ގަތަރުން ރިޝްވަތު ހުށައެޅިކަމަށް ތުހުމަތުކޮށްފި

ޕްރިވިއު: އުމުރުން ހަގު އުންމީދީ އެމެރިކާ ޓީމުގެ ޗެލެންޖް، 64 އަހަރަށްފަހު ނުކުންނަ ވޭލްސް!

ޕްރިވިއު: "މާނޭ ނެތުމަކީ މުޅި ފުޓުބޯޅަ ދުނިޔެއަށް ފަޅުކަމެއް" ނަމަވެސް ސީސޭ ހުރީ ގައުމީ ޖޯޝުގައި!

ޕްރިވިއު: ގަތަރަށް އިނގިލި ދިއްކުރަމުން އަންނަ، "އެންމެ އަޑުގަދަ" އިންގްލެންޑަށް ރަނގަޅު ފެށުމެއް ފެށިދާނެތަ؟

... 37 ...