އިހުތިޖާޖު

ރޭގެ މުޒާހަރާ ރޫޅާލަން ޕެޕާ ސްޕްރޭ ޖެހި މައްސަލަ ޕްރޮގްރެސިވް ކޯލިޝަނުން ކުށްވެރިކޮށްފި

ޣައްސާން މަގުމައްޗަށް ނެރުއްވަނީ މައުމޫން ކަމަށް ޖާބިރު ތުހުމަތުކުރައްވައިފި

ފުލުހުންގެ ގަޔަށް ހައްޕުނޑު ޖެހި މީހުން އިންސާފުގެ ކުރިމަށްޗަށް ގެނައުމަށް ރައީސް މައުމޫނު ގޮވާލައްވައިފި

2

މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިޔަކު ދެ ފުލުހެއްގެ ގަޔަށް ކުޅު ޖެހި މައްސަލައެއް ބަލަނީ

ޕެޕާ ސްޕްރޭ ޖެހުމުގެ ސަބަބުން ސައީދަށް އޭޑީކޭގައި ފަރުވާދެނީ

ޕެޕާ ސްޕްރޭ ޖަހައި އިދިކޮޅު މުޒާހަރާ ރޫޅާލައިފި

ހާލަތާ އެކަށީގެންވާ ގޮތަށް އެއްވުންތައް ކުރިއަށްގެންދަން ފުލުހުން އިލްތިމާސްކޮށްފި

ސަރުކާރު އިސްތިއުފާ ދިނުމަށް ގޮވާލައި، އިދިކޮޅުން އަނެއްކާވެސް މުޒާހަރާއަށް

ނޫސްވެރިންގެ މަސައްކަތަށް ހުރަސްއެޅޭ ފަދަ ކަންކަން ނުކުރުމަށް އެމްއެމްސީން އިލްތިމާސްކޮށްފި

ގާނޫނާ ހިލާފަށް މުޒާހަރާ ކުރިކަމަށް ބުނެ ނިމާލާއި މުހައްމަދު އިސްމާއިލް ފުލުހަށް ހާޒިރުވާން އަންގައިފި

2

ވަން ފޮޓޯ: "އެންމެން އެއް އަޑަކުން" ނަމުގައި ޕީޕީއެމް ޕީއެންސީން ބޭއްވި އިހުތިޖާޖު

1

ރައީސް ސޯލިހުގެ އިސްތިއުފާއަށް ގޮވާލައި، އިދިކޮޅުން މުޒާހަރާކޮށްފި

3
8