ސިޔާސީ

ޝަރީފް، ޖާބިރަށް: ދައުލަތް ބަނގުރޫޓު ވާގޮތަށް ގަރާރު ހުށަހަޅާނެ ކަމެއްނެތް

ކުއްޔަށް އުޅޭ މީހުންގެ ކުލީގެ 70 ޕަސެންޓް ސަރުކާރުން ދިނުމަށް ލާޒިމް ކުރުމަށް ޖާބިރު ގަރާރު ހުށަހަޅުއްވައިފި

މެންބަރުން ޕާޓީ ބަދަލުކުރެއްވުމާއި ޕާޓީއާ ގުޅިވަޑައިގަންނަވަން ޖެހޭނީ ގާނޫނެއްގެ ތެރެއިން: :ހަސަން ލަތީފް

މަޖިލީހުގެ އޮޕޮޒިޝަން ލީޑަރަކީ އޭދަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ކަމަށް މަޖިލިސް ރައީސް އިއުލާން ކުރައްވައިފި

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ޕްރައިމަރީ ދެ ރަށަކާއި މާލޭގައި

8 ފެބްރުއަރީގެ ހަނދާންތަކާއެކު ނަޝީދު: އަނިޔާކުރިޔަސް އެމްޑީޕީގެ އަޒުމެއް ނުގުޑާނޭ އެދުވަހު ބުނިން!

2

ކ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ކަމަށް ވާދަކުރަން ޕީޕީއެމްގެ ޓިކެޓް ނިމާލް އަށް

މިއަހަރުގެ 7 ފެބްރުއަރީގެ ހަނދާންތައް ވެސް ރައީސް ނަޝީދު އާކުރެއްވީ ޅެންބައިތަކުން

ޕީޕީއެމް ޕްރައިމަރީގެ ވޯޓު ލުމުގެ ވަގުތު މިރޭ 8:00 އަށް އިތުރުކޮށްފި

ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާން އާއި ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރު ހަމީދު އިސްއުފާ ދިނުމަށް ގޮވާލައިފި

ޕީޕީއެމްގެ ޕްރައިމަރީ މާދަމާ މެންދުރު ފަހު

ގޮތް ހުސްވި ދުވަހު އަތުގައި ހިފި މީހުންނަށް ތެޔޮ ހަން ދޭނަމަ ކަތިވަޅި ގެއްލި، ކޮށި ދަނޑުވެސް ގެއްލިދާނެ: މަލީހް

1
... 199 ...