ޕާސަނަލް ޕްރޮޓެކްޓިކް އިކުއިޕްމެންޓް، ޕީޕީއީ

މެލޭޝިއާގެ ލިންބަގް ހޯލްޑިންގެ ފައުންޑަރު ރާއްޖެއަށް 1000 ޕީޕީއީ ހަދިޔާކޮށްފި

ޕައިލެޓް ރަނޭ: ވައިގެތެރޭގައި ކޮވިޑްބަލި މީހުން ގޮވައިގެން އުދުހުމުގައި، ގޭގައި ފޭސް ޝީލްޑް ތައްޔާރުކުމުގައި އަވަދިނެތި

1

އިތުރު 30 މީހަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެ ރާއްޖޭގައި ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ ޖުމުލަ 1216 އަށް

އިތުރު 5 މީހަކު ކޮވިޑުން ރަނގަޅުވެ ރާއްޖޭގައި ބަލީން ފަސޭހަވީ މީހުންގެ އަދަދު 91 އަށް

23 ރަށެއްގައި ޕީޕީއީ ނެތް، ބައެއް ރަށްރަށުގައި އެކަށީގެންވާވަރަށް ބޯފެނެއް ވެސް ނެތް: އެޗްއާރްސީއެމް

ވަން ފޮޓޯ: ރާއްޖޭގައި ނުގަވައިދުން އުޅުނު ބަންގްލަދޭޝްގެ 500 މީހުން ފުރުވައިލުން

އިތުރު 13 މީހަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެ ރާއްޖޭގެ ޖުމުލަ 1000 އާ ކައިރިޔަށް

ވަން ފޮޓޯ: ރާއްޖޭގައި ތާށިވެފައިތިބި އިންޑިއާގެ ބައެއް ރައްޔިތުންނާއެކު ދެވަނަ މަނަވަރު ފުރުން

ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވި އައްޑޫ މީހާއާ ސީދާ ބައްދަލުވި 7 ޑޮކްޓަރުންނާއި 10 ނަރުހަކު އައިސޮލޭޓް ކޮށްފި

އައްޑޫ ސިޓީން ޕޮޒިޓިވް ވި މީހާއާ ބައްދަލުވި ބައެއް ޑޮކްޓަރުންނާއި ނަރުހުން ތިބީ ޕީޕީއީ ނުލައި: އޭއީއެޗް

ވަން ފޮޓޯ: ކޮވިޑް ޖެހިގެން މަރުވި ތިންވަނަ މީހާގެ ޖަނާޒާ

ވަން ފޮޓޯ: ކޮވިޑް 19 އަށް ޓެސްޓުކުރުމަށް ގިނަ ބައެއްގެ ރެންޑަމް ސާމްޕަލް ނެގުން