ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް

ޝަރުއީ ދާއިރާ މިނިވަން ކުރުމަށް، މިހާރު މިހާރަށް ގާނޫނުއަސާސީ އިސްލާހު ކުރަންޖެހޭ: ޖާބިރު

ޖޭއެސްސީގައި މަޖިލިސް ތަމްސީލުކުރާ މެންބަރަކަށް ހިސާން އައްޔަން ކުރަން ނިންމައިިފި

"މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތްތައް ހަލުވިކަމާއި އިންސާފުވެރިކަމާއެކު ކުރިއަށްގެންދަވާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން އެބައޮތް"

ރައީސް ނަޝީދު، ޖޭއެސްސީގެ މެމްބަރުކަމުގެ ހުވާކުރައްވައިފި

1

މާދަމާ ބާއްވާ މަޖިލިސް ޖަލްސާގައި ޖޭއެސްސީއަށް މަޖިލީހުން ކަނޑައަޅާ މެމްބަރު ހޮވަނީ

އަންނަ މަހު މޯދީ ރާއްޖެ ވަޑައިގެން، މަޖިލީހުގައި ތަގުރީރުކުރައްވަނީ

މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސްކަމުގެ މަގާމަށް އީވާ އިންތިހާބުކޮށްފި

ބޮޑު ތަފާތަކުން ގާސިމް ބަލިކުރައްވައި، މަޖިލީހުގެ ރައީސްކަމުގެ މަގާމަށް ނަޝީދު އިންތިހާބުވެއްޖެ

19 ވަނަ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުން ހުވާކުރައްވައިފި

މަޖިލީހުގެ ރައީސާއި ނައިބު ރައީސް ހޮވުމަށް ބާއްވާ ޖަލްސާ

އެމްޑީޕީގެ ބޮޑު ޑްރާމާ: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް ދެބޭންގެ އަތްމައްޗަށް، ޕާޓީ އާއިލީވެރިކަމާ ދިމާއަށް

1

ރައީސް ނަޝީދުގެ ދަރިފުޅު: މިހުރީ ބުނާނެ އެއްޗެއް ނޭނގިފަ، ބައްޕަގެ ބަހުސް ކުރުމުގެ ހުނަރު ނުފެންނާނެތީ ދެރަވޭ

2
... 445 ...