Close

ޚަބަރު

ކަނޑަށް ވެއްޓި ގެއްލިގެން ހޯދަމުންދިޔަ ޒުވާނާ ފެނިއްޖެ

ހަނދާންކުރަންވީ އިސްލާމްދީން އުނގަންނައިދޭން ސަރުކާރުންނާއި ބެލެނިވެރިން މަސައްކަތްކުރަން ޖެހޭކަން: ހުތުބާ

އަދީބުގެ ވަކީލު ސިރާޖުގެ އެޕާޓްމަންޓް ފުލުހުން ފާސްކޮށްފި

ފެން ބިލްތަކަށް އަރާފައިވާ ބައެއް ޖޫރިމަނާތައް މާފުކޮށްދީފި

މާލޭގައި ޒުވާނެއްގެ ކަރަށް ވަޅި ހަރާ ޒަހަމްކޮށްލައިފި

ހުޅުމާލޭ ހޮސްޕިޓަލުން ހޮނިހިރު ދުވަހުން ފެށިގެން އެމްއާރްއައިގެ ހިދުމަތް ދޭން ފަށަނީ

ކެމްޕެއިން ނިންމާލަމުން އިބޫ އުންމީދުތަކެއް ގެނުވައިފި!

މާލެ ދަތުރުކުރަމުންދިޔަ ދޯންޏަކުން މޫދަށް ވެއްޓި ގެއްލުނު ޒުވާނަކު ހޯދަނީ

ސިއްރު ފެންފުށިން ބުދުތައް ނަގާފައިނުވާތީ ސަލާމަތީ ބާރުތަކުން އެތަކެތި ނަގަން ނިންމައިފި

ރާއްޖޭގެ އަތޮޅުވެރިކަން ކުރާ ހުރިހާ ރަށްތަކެއް ސިޓީތަކުގެ ގޮތުގައި ތަރައްގީ ކުރަނީ!

އަދީބުގެ ގާނޫނީ ވަކީލު ސިރާޖު ހައްޔަރުކޮށްފި

ހިތްތަކަށް ތަސައްވަރު ނުކުރެވޭވަރަށް ރައީސް، ރާއްޖެ ތަރައްގީ ކޮށްދީފި: ޖިހާދު