މެންބަރު އަބްދުﷲ ރިޔާޒް

މުސްތަފާ އަދި ރިޔާޒުގެ މެދުގައި ދާއިރާއާއި ގުޅިގެން ބަހުގެ ހަމަލާތަކެއް

މާދަމާގެ މަޖިލިސް ޖަލްސާއަށް މިނިސްޓަރު އަސްލަމް ހާޒިރު ކުރަނީ

2

ސްވަޓް ފުލުހުން ފިސްތޯލަ ހިފައިގެން ހަރަކާތްތެރިވާން ޖެހޭ ހާލަތު އަތުވެއްޖެ: ރިޔާޒް

ސިޔާސީ ޕާޓީއެއް ހެއްދެވުމުގެ މަސައްކަތެއް ނުކުރައްވާ ކަމަށް ރިޔާޒު އަދި ނާޒިމް ވިދާޅުވެއްޖެ

އަފްރާޝީމްގެ މަރުގެ ރިޕޯޓުގެ ސައްހަކަމާ މެދު ސުވާލު އުފެދޭ: ރިޔާޒް

1

ނަޝީދަށް ރިޔާޒުގެ ރައްދު: ކޯލިޝަންގެ ކޮންމެ ބައިވެރިއަކީ ވެސް މުހިންމު ބައިވެރިއެއް

ރިޔާޒު، ނަޝީދަށް: ގާނޫނާ ހިލާފު އަމަލުތައް ހިންގާ ފަރާތްތަކަށް ފުލުހުންނާއި ސިފައިން ބައިއަތެއް ނުހިފާނެ

1

އަފްރާޝީމް އަވަހާރަ ކޮށްލުމާ ގުޅޭ ހުރިހާ މައުލޫމާތެއް ކޮމިޝަނަށް ރިޔާޒު ހިއްސާ ކުރައްވައިފި

ސަރުކާރު މެންބަރަކު، ސަރުކާރު ބަދުނާމްކުރަން ކުއްލި މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުން ބަލައެއް ނުގަނެވޭނެ: ރިޔާޒު

ތިމަރަފުށީގެ މާރާމާރީ މައްސަލަ އާދިއްތަ ދުވަހު ފުލުހުންނަށް ހުށައެޅިން: ރިޔާޒު

ޖޭއެސްސީ އިންތިހާބު ކާމިޔާބު ކުރެއްވުމުން މާނިއު އަށް ރިޔާޒް މަރުހަބާ ވިދާޅުވެއްޖެ

1

ލުތުފީ ރާއްޖެ ނުގެނެވުނީ އުމަރު ބޭނުން ނުވެގެން ކަމަށް އިމްރާން ވިދާޅުވުމުން ކުރީގެ ތިން ސީޕީއަކު ރައްދުދެއްވައިފި

1
4