މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިން ހައުސިން އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗާ

ހުރަވީ ބިލްޑިންގް ހުސްކުރާކަށް ނޫޅެން، މިދަނީ މަރާމާތު ކުރަމުން: ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީ

ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ އަކްރަމް ކަމާލުއްދީންގެ ސަސްޕެންޝަން އުވާލައްވައިފި

ނިއުޕޯޓު ވިއު ހިންގަނީ ގަވާއިދާ ހިލާފަށް، ފިޔަވަޅު އަޅަން މިދަނީ ތައްޔާރުވަމުން: ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓްރީ

އާޓިފިޝަލް ބީޗް އެއް މަސްދުވަހަށް ބަންދުކުރަން ނިންމައިފި

ކެޔޮދޫ ބަނދަރު މަޝްރޫއުގެ މަސައްކަތް 29 މިލިޔަނަށް އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލު ކޮށްފި

ގިނަ ރަށްތަކެއްގެ ފެނާއި ނަރުދަމާ އަދި ބަނދަރަށް 65 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ މަޝްރޫއެއް!

ހިމަންދޫގެ ބަނދަރާއި އޭދަފުށީ މަގުތައް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލުކޮށްފި

ފަސް ރަށެއްގެ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމު ގާއިމުކުރުމަށް ދެ ކުންފުންޏަކާ ހަވާލުކޮށްފި

ހުޅުމީދޫ ބަހާއުއްދީނު މަގު ހެދުމަށް އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި

ކަނޑުހުޅުދޫ އެއްގަމުތޮށި ހެދުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފި

ފުވައްމުލަކު ރިންގް ރޯޑު ހެދުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފި

2

މިއަހަރު ނިމެންވާއިރަށް ފަރެސްމާތޮޑާގެ އެއާޕޯޓް ނިންމަން މިހުރީ އަމާޒު ހިފާފައި: އަސްލަމް

1
... 39