މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔާރ އެޑިއުކޭޝަން

ރިޕޯޓުފޮތް ދީފި، ބޮޑު ޗުއްޓީއަށް 51 ދުވަސް!

2

އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި ގެއްލުން ލިބުނު ދެ ދަރިވަރަކަށް ސަރުކާރުން ސްކޮލަޝިޕެއް ދީފި

ހިލޭ ޑިގްރީއަށް ކިޔަވާ ދަރިވަރުންގެ ކޯސް ފީ އެކުދިންގެ އަތަށް ދެނީ

ގައުމު ތަރައްގީކުރަން އުފެއްދުންތެރި ޖީލެއް ބިނާކުރަންޖެހޭ: ނައިބް ރައީސް

ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީ ފެން ބިލްޑިންއަށް ބަދަލުކޮށްފި

މަތީ ތައުލީމާއި ޓްރެއިނިންގެ ފުރުސަތުތައް އިތުރު ކުރުމަށް މޯލްޑިވިއަނުން ހަޔާއެޑިއުކޭޝަނާއެކު މަޝްވަރާ ކޮށްފި

ހަރުދަނާ ޝަހުސިއްޔަތެއްގެ ވެރި ދަރިވަރުންތަކެއް އުފެއްދުމަށް ރައީސް އިލްތިމާސް ކުރައްވައިފި

1

ވަން ފޮޓޯ: ސަރުކާރުގެ ސްޓްރެޓެޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭން (އެސްއޭޕީ) އިފްތިތާހުކުރުން

ފަސް ސަރަހައްދެއްގައި ފަސް އަހަރު ތެރޭ ފަސް ޖޫނިއާ ކޮލެޖާއި މަތީ ތައުލީމާއި ތަމްރީނުދޭ މަރުކަޒު ހަދަނީ

2021ގެ ނިޔަލަށް މަތީ ތައުލީމުގެ ލޯން އިންޓަރެސްޓް ރޭޓް 1 ޕަސެންޓަށް ދަށްކުރަނީ

އެމްއެންޔޫގެ "ތެވެލި 2019" ފަށައިފި

ޒުވާނުންނަށް ވަޒީފާ އާއި ހުނަރު ހޯދައިދޭން 20 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ޕްރޮޖެކްޓެއް ފަށައިފި

« 1