މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ

"މޯލްޑިވްސް ފައިނޭންސް ފޯރަމް 2019" މިނިސްޓަރު އަމީރު ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވައިފި

ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލުގައި ގާއިމްކުރާ މެޑިކަލް ކޮލެޖަށް ބޭނުންވާ ސާމާނު ހޯދަން އިއުލާންކޮށްފި

34 މަސް ތެރޭ ވެލާނާ އެއާޕޯޓުގެ އާ ޓާމިނަލް ނިމި، ރަންވޭއާއެކު ބޭނުންކުރަން ފެށޭނެ: ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު

ކައުންސިލުތަކަށް ހަރަދުކުރުމަށް ފާސްކުރި ބަޖެޓުގައި ހަރަދު ނުކޮށްހުރި 31 މިލިއަން ރުފިޔާ ކައުންސިލުތަކަށް ޖަމާކޮށްފި

ވެރިކަމާ ހަވާލުވި ފަހުން ރަސްމީ ރިޒާވަށް 200 މިލިއަން ޑޮލަރު ވަނީ އިތުރުވެފައި: ރައީސް ސޯލިހު

1

އިންޑިއާ އިން ރާއްޖެއަށް 800 މިލިއަން ޑޮލަރު ދިނުމުގެ އެއްބަސް ވުމުގައި ސޮއިކޮށްފި

ފާއިތުވި ދެ މަހު ދައުލަތަށް 4.1 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ އާމްދަނީއެއް

އިންޑިއާއިން ރާއްޖެއަށްދޭ މާލީ އެހީ ހަތަރު ގުނައަށް އިތުރުކުރަނީ

އަށް ރަށެއްގައި ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމް ގާއިމް ކޮށްދޭނެ ބަޔަކު ހޯދަނީ

ހަފްތާގެ މާލީ ރިޕޯޓް: ލިބުނު އާމްދަނީއަށްވުރެ ހަރަދު 4000 މިލިއަން ރުފިޔާ އިތުރުވެއްޖެ

1

އިލެކްޝަނާ ދެކޮޅަށް ދައުވާކުރަން ޕީޕީއެމުން ނިންމައިފި

1

މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ފަސް ދުވަހު ދައުލަތުން ހަރަދުކުރީ 4،000 ރުފިޔާ!

... 71