މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް

އެކްސްޕެޓް ސިސްޓަމުން މިހާރު ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރިންގެ ވޯކް ޕާމިޓް ބާތިލު ކުރެވޭނެ

އެވިޑު ކޮލެޖުން އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީއާ ގުޅިގެން ހިލޭ އައިޓީ ކޯސްތަކެއް

ބިދޭސީން އެތެރެކުރުމަށް ކޯޓާ ދޭނީ ޖޮބް ސެންޓަރުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުން: މިނިސްޓްރީ

ވަޒީފާ ނެތް މީހުންނަށް އިންޝުއަރެންސް ދޭން ވޯލްޑް ބޭންކުން 370 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ހިލޭ އެހީ

ކައުންސިލުތަކުން ކުންފުނި އުފައްދައިގެން ވިޔަފާރި ކުރެވޭގޮތް ހަދައިފި

އައްޑޫގައި ގާމެންޓް ފެކްޓަރީ އަޅަން ދެވަނަ ފަހަރަށް ބީލަމަށް ހުޅުވާލައިފި

ފެލިވަރު ކޯލްޑް ސްޓޯރޭޖް ގާއިމްކުރުމުގެ ބީލަން ފަށައިފި

އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީގެ އެޕްރެންޓިސްޝިޕް ޕްރޮގްރާމުގައި ފެނަކަ އާއި އެމްއޭސީއެލުން ބައިވެރިވެއްޖެ

އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން އެމްޓީސީސީ، އެޗްޑީސީ އަދި ވެމްކޯއާ ގުޅިގެން އެޕްރެންޓިސްޝިޕް ޕްރޮގްރާމެއް

ކޮވިޑާ ގުޅިގެން އާމްދަނީއަށް އަސަރުކުރި މީހުންނަށް ހާއްސަ ޕްރޮގްރާމްތަކެއް

ސަބްމެރިން ކޭބަލް އެޅުމުގެ މަޝްރޫއުގެ ސާވޭ މަސައްކަތް ފަށައިފި

1

ރޯދަމަހު ފިހާރަތަކާއި ކެފޭ، ރެސްޓޯރެންޓްތައް ހުޅުވާފައި ބެހެއްޓޭނެ ގަޑިތައް އާންމުކޮށްފި

« 1 ...