މުޙައްމަދު އަސްލަމް

ލެބޯޓަރީތަކާއި އައިސީޔޫތައް ތަރައްގީކުރުމަށް ރާއްޖެއަށް ޑަބްލިޔުއެޗްއޯގެ އިތުރު އެހީއެއް

ދުވާފަރު މަގުހެދުމުގެ މަޝްރޫއުގައި ސޮއިކުރި މައްސަލައިގައި މިނިސްޓަރު އަސްލަމާއި އަމީރާ ސުވާލުކުރަނީ

ޔުނިވާސަލް އެންޓަޕްރައިޒެސްގެ ފަރާތުން 10،000 ޓެސްޓު ކިޓު ހަދިޔާ ކޮށްފި

ވަން ފޮޓޯ: ފުލެޓު ކޮމެޓީގެ ޕްރެސް ކޮންފަރެންސް

ފްލެޓް ނުލިބުނު މީހުންނަށް ދެ ގޮތެއް، ބަދަލު ދިނުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ބުރާސްފަތީގެ ކުރިން ސޮއިކުރަން އަންގައިފި

ހެލްތު މިނިސްޓްރީ ވަގުތީ ގޮތުން ހިންގުން މިނިސްޓަރު އަސްލަމް އަށް

މާލޭގައި ދިރިއުޅޭ 252767 މީހުންގެ ތެރެއިން 70 ޕަސެންޓަކީ ހިޖުރަކޮށްފައިވާ މީހުން

އަމިއްލައަށް ގެދޮރުވެރި ނުވެވޭނެ 1337 އާއިލާ މާލޭގައި އެބަތިބި: މިނިސްޓަރު އަސްލަމް

އެމްޑީޕީ މެންބަރުންނަށް މިނިސްޓަރު އަސްލަމް: އެހެން ސިޔާސީ ބޭފުޅުންނެކޭ އެއްގޮތަށް އަޅުގަނޑުގެވެސް ހަންބޯވާނެ

ގުޅިފަޅު ޕްލޭންގައި 1200 ގޯތި ދޫކުރަން ވަނީ ކަނޑައަޅައިފައި، ވަންޏާ ވާނީ އެއަށްވުރެ ގިނަ: އަސްލަމް

ގުޅިފަޅު ޕްރޮޖެކްޓުގެ މައުލޫމާތުތައް ހިމެނޭ ވެބްސައިޓެއް ލޯންޗުކޮށްފި

އޭދަފުއްޓާއި ފުނަދޫގައި ގާއިމުކުރި ކޮވިޑް މެނޭޖްމަންޓް ފެސިލިޓީ ހުޅުވައިފި

... 11 ...