Close

މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެސީ ނެޓްވޯކް

އެމްޑީއެންގެ ރިޕޯޓުގައި ދީނަށް ވަނީ ފުރައްސާރަކޮށްފައި، ޔޫތު މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅައިފިން: ފުލުހުން

1

ފިޔަވަޅު އެޅުން ލަސްވުމުން ލާދީނީ އަމަލުތައް ފެތުރުމުގެ ބިރު ބޮޑު: ޑރ. ޖަމީލު

ތޫފާން ޑިޕްރެޝަނަކަށް ބަދަލުވި އިރު މުޅި ގައުމު މިދަނީ ދެބޯގެރި ދުއްވުމާ ހެދި ޑިޕްރެޝަނަށް: މުއިއްޒު އަދުނާނު

އިޔާޒުގެ ރައްދު ރައީސަށް: ސިޔާސީ ހުޅު ރޯކުރަން ދަރުއަޅަނީ ފިޔަވަޅު އެޅުމުގައި ފަހަތު ފަޔަށް ބުރަވީމަ

1

އިދިކޮޅަށް ރައީސް: ''ރައްޔިތުން ދުވަސްކޮޅަކަށް ވެސް ހަމަޖެހިލައިގެން އުޅެން ފުރުސަތު ދެއްވާކަށް ނުވޭތޯ''

1

އެމްޑީއެންގެ މައްސަލައިގައި އެންމެ ފުރަތަމަ އިސްތިއުފާ ދެއްވަން ޖެހޭނީ ކޮމިޝަނަރު ހަމީދު: އިދިކޮޅު

1

ޑރ. ޖަމީލް، ރައީސް ޞޯލިހަށް: އިސްކުރައްވަންވީ ދީން، އިލްމުވެރިންނާއި ކައުންސިލްތަކަށް ފިޔަވަޅު އެޅުމެއް ނޫން!

ވަން ފޮޓޯ: އެމްޑީއެންއާ ދެކޮޅަށް މާލޭގައި ބޭއްވި އެއްވުން

މީހުންނަށް މަރުގެ އިންޒާރު ދެމުންދާ ޒުވާނަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

1

ވަން ފޮޓޯ: އެމްޑީއެންއާ ދެކޮޅަށް ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީން ބޭއްވި އެއްވުން

ސަރުކާރުގެ ދީނީ ކަންކަން ގެންދަނީ އަދާލަތު ޕާޓީގެ ހުށަހެޅުމަށް، އޭގައި ރިޕޯޓަށް އަމަލު ކުރާކަށް ނެތް: ނަޝީދު

1

އެމްޑީއެން އުވާލުމަށް ގޮވާލައި، މާލޭގައި އިހުތިޖާޖުކޮށްފި

3