ޕޮލިސް

އަލިފާން ފެންނަ ރޯފައިލެއް ނުލިބޭނެ، އެއޮންނާނީ ޕޮލިސް ކަސްޓަޑީގައި: އުމަރު ނަސީރު

1

އާޒިމާ އަނެއްކާވެސް ފުލުސް އޮފީހަށް ހާޒިރުކޮށް ސުވާލުކޮށްފި

ކެފޭއެއްގެ ތެރޭގައި ބޭރު ބަޔަކު ޖުވާ ކުޅުންކަން އެނގެން ނެތް ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފި

ރައީސް ޔާމީންގެ މައްޗަށް ތުހުމަތުކުރާ ފައިސާގެ މައްސަލައިގައި އާޒިމާއާ ފުލުހުން ސުވާލުކޮށްފި

ހަދަމުންދާ އިމާރާތަކުން ވެއްޓި މީހަކަށް ސީރިއަސް އަނިޔާތަކެއް

މައްޗަންގޯޅި ގެއެއްގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގައިފި

ޖިނާހަށް އަލުން ޗީފް ސުޕްރިންޓެންޑެންޓް އޮފް ޕޮލިސްގެ މަގާމާއި 2.8 މިލިއަން ރުފިޔާ ދިނުމަށް ހުކުމްކޮށްފި

އަގުބޮޑުކޮށް ދަތުރުކުރާ މައްސަލަ ހުއްޓުވަން ފުލުހުން މަގުތަކަށް ނިކުމެއްޖެ

ދެ މީހަކު މަސްތުވާ ތަކެއްޗާއެކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ބަނގުރާފުޅި ތަކަކާއެކު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

އިންތިހާބުގެ ތައްޔާރީތަކަށް އީސީން ފުލުހުންނާ މަޝްވަރާކޮށްފި

"އަމީރު އަހުމަދުމަގުގެ ޓްރެފިކް ފްލޯ އޮންނާނެ ގޮތުގެ ޗާޓް ކަމަށް ބުނެ އާންމުކޮށްފައިވާ ޗާޓަކީ ރަނގަޅު ޗާޓެއް ނޫން"

... 429 ...