ޕޮލިސް

އެމްއޭސީއެލްގެ ވެހިކަލަކާއި ޓެކްސީއެއް ޖެހި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައިފި

އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ މައްސަލައިގައި އެމްއެމްއޭއިން ފިޔަވަޅު އަޅާފައިނުވާ މައްސަލަ ބަަލަން އަންގައިފި

މަހިބަދޫގައި ބިދޭސީން އުޅޭ ގެއަކުން ވައްކަންކޮށްގެން ދެމީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ހަތިޔާރާއެކު ފުލުހުންނާއި ސިފައިން ހަރަކާތެރިވަމުން ގެންދަނީ ކީއްވެކަން ރައްޔިތުންނަށް އޮޅުންފިލުވައިދޭންޖެހޭ: ނިހާން

2

ވޯކް ޕާމިޓް ނެތް ދެ ބިދޭސީ ފަޅުވެރިން ތިބި ދޯންޏެއް ހިފަހައްޓައިފި

2

ވާނީގައި ހުންނަ ފުލުހުންގެ ޓްރެއިނިންގް ސްކޫލަށް އިންޑިއާ ސަރުކާރުގެ ހިލޭ އެހީ ދެއްވައިފި

އުކުޅަހުގައި ކޮންވެންޝަން ސެންޓަރެއް އެޅުމަށް އިންޑިއާއިން ހިލޭ އެހީ ދީފި

ފަރިތަކުރުންތައް ފެށީ ހަމަލާއެއް ދޭން އުޅޭކަމަށް ލިބުނު މައުލޫމާތަކާ ގުޅިގެންނެއް ނޫން: ފުލުހުން

ހުޅުމާލޭގައި ފުޅިއެއް ގޮއްވާލި މައްސަލައެއް ފުލުހުން ބަލަނީ

ފަރިތަކުރުންތައް ކުރިއަށްގެންދަނީ ލަންކާގެ ހަމަލާއާ ގުޅިގެން، އިތުރު ކަމެއް މެދުވެރިވެގެންނެއް ނޫން: އެމްއެންޑީއެފް

ނުވަ އަހަރުގެ ކުއްޖާއަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކުރި މީހާގެ ބަންދަށް 15 ދުވަސް ޖަހައިފި

ގައްދޫގައި އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީގެ ކަރަންޓު ކޭބަލެއް ބުރިކޮށްލި މައްސަލައިގައި ތިން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

... 392 ...