ޕޮލިސް

ފުވައްމުލަކުގައި ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި ތިން މީހަކަށް އަނިޔާވެއްޖެ

މިރޭ 12އިން ފެށިގެން ހެލްމެޓް އެޅުމުގެ ގަވައިދަށް އަމަލު ކުރަން ފަށަނީ

ގަލޮޅުގައި ހުންނަ ގެސްޓްހައުސްއެއް ތެރޭގައި މަރުވެފައި އޮތް ޒުވާނަކު ފެނިއްޖެ

މާފުށީގައި އިންޑިއާގެ ތިން ފަތުރުވެރިޔަކު ގެނބިއްޖެ

މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރަން އުޅެނިކޮށް ހައްޔަރުކުރި މީހުންގެ ތެރޭގައި ފުލުހުންގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފެއް!

ފުލުހުންނަކީ ރައްޔިތުންނަށް އޯގާތެރިކަމާއެކު ގާނޫނު ތަންފީޒުކުރާ ބަޔަކަށް ވާންޖެހޭ: އިމްރާން

އެމްއެމްއޭގެ ގަވަރުނަރުގެ މައްސަލައެއް ފުލުހުން ތަހުގީގު ކުރަނީ

މާރާމާރީގެ ތުހުމަތު ކުރެވޭ ހަތަރު މީހަކު ފިލައިގެން އުޅެނިކޮށް ހައްޔަރުކޮށްފި

ރާއްޖެއިން އަތުލައިގަތް ލަންކާގެ ހަތަރު މަސް ބޯޓު ފުލުހުންނާ ހަވާލުކޮށްފި

އިމާރާތެއްގެ ދެވަނަ ފަންގިފިލައިން ދެ ބިދޭސީން ވެއްޓި އެކަކަށް އަނިޔާވެއްޖެ

އިމާރާތަކުން ވެއްޓުނު ބާލިދީއަކުން އަންހެނެއްގެ މޭމަތީގައި ޖެހިއްޖެ

އދ. ދިގުރަށުގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގައި، މީހަކަށް އަނިޔާވެއްޖެ

... 347 ...