ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު 2019

"މިދިޔަ ސަރުކާރުން ހަދަން ފެށި ފްލެޓުތަކުގެ ކޮޓަރިތަކުގައި އެނދަކާއި އަލަމާރިއެއް ބަހައްޓާނެ ޖާގައެއް ނެތް"

1

ރައީސްގެ ގިނަ ވައުދުތަކެއް ނޮޅިވަރަންފަރަށް

ރައީސްގެ ވައުދުތައް ފުއްދަން ކޯލިޝަންގެ ވަކި ޕާޓީއެއްގެ ކެންޑިޑޭޓުން ހޮވާކަށް ނުޖެހޭ: އަމީން

1

ވެރިކަމުގެ ފުރަތަމަ ތިން އަހަރު ތެރޭގައި ހުރިހާ ރަށެއްގައި ފެނާއި ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތް ފަށާނެ : ރައީސް

މަގާމާއި ބާރު ލިބުމުން ހަނދާން ނެތުނީ ކާކުތޯ؟ ހަތަރު ލީޑަރުންނާ މިހާރުގެ ރައީސް ވީ އެއްބަސްވުން ކޮބައިތޯ؟

4

މަހަށް ހަމައަގު ހޯދުމަށް 100 މޭލު ބޭރުގައި ސައިހޮޓަލާ އެކު ތެލާއި އައިސް ލިބޭ ޖަގަހަތަކެއް ހަދަނީ

2

ކޮންމެ އިންތިހާބެއް ބޯމަތިވާއިރަށް ފަސްކުރަން ކޯޓަށް ދިއުމަކީ، ހިތާމަހުރި ކަމެއް: އަލީ ވަހީދު

ދައުރު ނިމޭއިރު ރާއްޖޭގައި ބޯހިޔާވަހިކަން ބޭނުންވާ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ބޯހިޔާވަހިކަން ހޯދައިދޭނަން: ރައީސް

1

އަނެއްކާވެސް އަނިޔާވެރިކަމާއި ކޮރަޕްޝަނާއި ވައްކަމުގެ ތެރެއަށް ރާއްޖެ ވަނީ މިސްރާބު ޖަހާފައި: ރައީސް

ވެރިކަމަށް ގެނައުމަށް ގުރުބާނީވި ތިން މެންބަރުންނާ ދެކޮޅަށް ރައީސް ކެމްޕެއިން ފެއްޓެވުމުން އަސަރުކޮށްފި: ލަތީފް

1

ތިމަރަފުށީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރިޔާޒަށް ބައިއަތު ހިފައިފި

މަޖިލިސް އިންތިހާބު ލަސްކުރާނަމަ ދައުލަތުން އިތުރު 20 މިލިޔަން ހަރަދުވާނެ

... 8 ...