ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު 2019

ނަވާރަވަނަ މަޖިލީހުގެ ހުވާކުރުން އޮންނާނެ ދުވަހެއް އަދި ކަނޑައެއްނާޅަން: މަޖިލިސް

ނަވާރަ ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އެންމެ ދޮށީ މެންބަރަކަށް ގާސިމް، އެންމެ ހަގު މެންބަރަކަށް ވިސާމް!

1

ޕްރައިމަރީން ބަލިވެ އަމިއްލަގޮތުން ކުރިމަތިލައި ކާށިދޫ ދާއިރާގެ ގޮނޑި ޖާބިރު ކާމިޔާބުކުރައްވައިފި

އިންތިހާބު ކުރިއަށް ދިޔައީ މިނިވަންކަމާއި ދެފުށްފެންނަގޮތަށް : ޖަޕާން

އިންތިހާބުގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ މިރޭ އިއުލާންކުރަން ފަށާނެ : އިލެކްޝަންސް

ވަން ފޮޓޯ: އަލްހާން ފަހުމީގެ ކެމްޕެއިން ނިންމާލިމުގެ ހިނގާލުން

މި ލޯބިލޯބި ދެ "ކަޕްލް"ވެސް މި ފަހަރުގެ މަޖިލީހަށް

1

ގޮނޑި ގެއްލުނު 12 މެންބަރުންގެ ތެރެއިން މަޖިލީހަށް ހޮވުނީ ސައުދު އެކަނި

މަޖިލިސް އިންތިހާބު: 87 ގޮނޑީގެ ތެރެއިން 4 ގޮނޑި އަންހެން ކެނޑިޑޭޓުންނަށް!

މިއީ އެއްވެސް މީހަކު ބާކީނުކޮށް ކުރިއަށްދާންވީ ވަގުތު، ރައްޔިތުންނާއެކު ކުރިއަށްދާން މިހުރީ ތައްޔާރަށް: ރައީސް

ރޮލެކްސް ގަޑި އާއި ކޮހިނޫރު އަނގޮޓީގެ ޒަމާން ނިމުނީ، އިންތިހާބު މިކުރެވުނީ ނަޒާހަތްތެރި މަޖިލީހެއް!

1

ކުރީގެ ރައީސް ނަޝީދު މަޖިލީހުގެ ގޮނޑި ކާމިޔާބުކުރައްވައިފި

3 ...