ލޮކްޑައުން

މޯލްޑިވިއަން އިން އޮންލައިން ޗެކިންގެ ހިދުމަތް ތައާރަފުކޮށްފި

ވަން ފޮޓޯ: ގިނަ ދުވަސްތަކަކަށްފަހު މާލޭގެ ކެފޭ ރެސްޓޯރެންޓްތައް ހުޅުވައިލުން

މާލޭ ސަރަހައްދުގެ މިސްކިތްތަކުގައި މާދަމާގެ ހުކުރު ނަމާދު ނުކުރަން ނިންމައިފި

1

ފަތިސް ނަމާދަށް ދިއުމަށް ހުއްދަ ނަގާކަށް ނުޖެހޭނެ: މަބްރޫކް

ދުވާލަކު 100،000 ކޮވިޑް ކޭސް އެމެރިކާއިން ފެނިދާނެ: ފައުސީ

1

ސްކޫލްތައް ހުޅުވުމާ ގުޅިގެން، މުދާ އުފުލޭ ގަޑިތަކަށް ބަދަލު ގެނެސްފި

ޓީމް ކުޅިވަރުތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގެ ހުއްދަ ވެސް ދީފި

ރަށްރަށުން މާލެ އަންނަން ބޭނުންވާ މީހުންނަށް މިހާރު އެއްވެސް ހުރަހެއް ނެތް: މަބްރޫކު

2

ހުއްދަ ވަގުތުތަކުގައި ހުރިހާ އުމުރުފުރާއެއްގެ މީހުންނަށް ވެސް ބޭރުގައި އުޅެން ހުއްދަ ދީފި

1

ހުއްދަ ނެތި ރޭގަނޑު 11:00އާ ހަމައަށް ބޭރުގައި އުޅެވޭނެ

1

30 މީހުންނަށް ވުރެ މަދު އަދަދެއްގެ މީހުންނަށް އެއްތަނަކަށް އެއްވެ އުޅެވޭނެ

"ކޮއްކޮމެންގެ ޓެލިކިލާސް"ގެ ގަޑިތަކަށް ބަދަލުގެނެސް، "ޓެލީއާއެކު ކޮއްކޮމެން"ގެ ނަމުގައި އާ އެނިމޭޓެޑް ޕްރޮގްރާމެއް

... 8 ...