ލޮކްޑައުން

ވަން ފޮޓޯ: ކޮވިޑް 19އާ ގުޅިގެން ބާއްވަމުން އަންނަ ސިލްސިލާ ޕްރެސް (15 އޭޕްރީލް 2020)

ވަން ފޮޓޯ: ކޮވިޑް 19 އާއި ގުޅިގެން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާވިސްއިން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުން

ކޮންމެހެން ބޭނުންޖެހިއްޖެ ހާލަތެއްގައި ބޭރަށްނިކުތުމަށް ރަޖިސްޓްރީ ކުރަން ގުޅާނެ ނަންބަރެއް ފުލުހުން އާންމުކޮށްފި

ވަކި މުއްދަތެއް ނެތް ގޮތަށް ޓެލެކްލާސްތައް ވެސް ކެންސަލްކޮށްފި

1

މޯލްޑިވް ގޭސް އިން މިރޭ ދޮޅުގަޑި އިރަށް ގޭސް ޑެލިވަރީ ކުރަން ނިންމައިފި

ވަން ފޮޓޯ: މާލެ 24 ގަޑިއިރަށް ލޮކްޑައުން ކުރުން

މާލެ ލޮކްޑައުން: ވެމްކޯގެ ހުރިހާ ހިދުމަތްތަކެއް ވަގުތީ ގޮތުން މެދުކަނޑާލައިފި

މޯލްޑިވިއަން އިން އެތެރޭގެ އުދުހުންތައް މެދުކަނޑާލައިފި

ރައީސް ސޯލިހަށް ކީރިތިކުރެއްވިއްޖެ، ރައްޔިތުންނަށް އާދޭސް ދެންނެވީ ސިއްހީ ހިދުމަތްތެރީންގެ ނަސޭހަތް އަޑުއެހުމަށް!

މާލޭން ފެނުނު ކޮވިޑް ޖެހިފައިވާ މީހާއާ ބައްދަލުވި 11 މީހަކު ޓެސްޓުކޮށްފި

ގޭގައި ތިބެގެން އެސްޓީއޯ ސުޕަމާކެޓުން ބޭނުން އެއްޗެއް ގަނެވޭނެ، ތޮއްޖެހިގެން އެއްޗެހި ގަންނަން ނުދޭ!: އަމްރު

ލޮކްޑައުންގެ ހާލަތުގައި މާލޭ ސަރަހައްދުން އެއްވެސް އުޅަނދެއް ފުރުންވެސް މަނާކޮށްފި

... 76