Close

ލޮކްޑައުން

ހުރިހާ ވަގުތެއްގައި ވެސް ޑެލިވަރީ ކުރެވޭ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި

ވަން ފޮޓޯ: ލޮކްޑައުންގައި ޑެލިވަރީ ކުރުން ލަސްވެ ގިނަބަޔަކު ފިހާރަތަކަށް

މާލެއިން ކޮވިޑް 19 ޖެހުނު 7 ވަނަ މީހާއަކީ ދެވަނަކުރިއެއް، ކުރީން ޖެހުނު މީހުނާ ސީދާ ދިމާވިކަން އެނގޭކަށް ނެތް!

9

މާލެ ސަރަހައްދު 14 ދުވަހަށް ލޮކްޑައުން ކޮށްފި

މާލޭން 7 ވަނަ މީހަކު ކޮވިޑް 19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

ލޮކްޑައުންގެ ހާލަތުގައިވެސް މަސްވެރިންނަށް މަހަށް ފުރޭނެ، މަސްކިރަން ބަނދަރުކުރާ ރަށަކަށް ނުފޭބޭނެ

މާލޭން 6 ވަނަ މީހަކު ކޮވިޑް 19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

ރައީސް މައުމޫނު: ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް ފެތުރެންފެށީ އިރުޝާދުތަކަށް ކަމޭނުހިތާތީ، އަމިއްލަ އިހުމާލުން

މޯލްޑިވް ގޭހުން ގޭސްފުޅި ދެން ޑެލިވާކޮށްދޭނީ ގެއާ ހަމައަށް

ކޮވިޑުގެ ވަރުގަދަ ތޫފާނުން ރައްކާތެރިކަން އެއްވެސް ރަށަކަށް ނެތް، އޮތް ހަމައެކަނި ފަރުވާއަކީ ގޭގައިތިބުން!

މުޅި ރާއްޖެ ލޮކްޑައުންކޮށްފި

1

ވަން ފޮޓޯ: ލޮކްޑައުން ކުރުމާއެކު ބާޒާރުމަތި ފަޅަށް

... 74