ލޮކްޑައުން

މާލެއިން އަނެއްކާވެސް އިތުރު މީހަކަށް ކޮވިޑް ޖެހި އަދަދު 11 އަށް

ފައިސާ ނޫޓުންނާއި ލާރިން ކޮވިޑު ފެތުރޭކަމަށް އެނގިފައެއް ނެތް، ނުފެތުރޭކަމަށްވެސް އެނގިފައެއް ނެތް

އާއިލާތައް ދޫކޮށް ފުލުހުންނާއި ސިފައިންގެ ހުރިހާ ވަގުތެއް ރައްޔިތުން ރައްކާތެރިކުރުމަށް، ޝުކުރާއި ތައުރީފު ހައްގު

1

ރީޓެއިލް އަދި ހޯލްސޭލް ވިޔަފާރިތަކަށް މިހާތަނަށް 2167 ހުއްދަ ސްޓިކާ ދޫކޮށްފި

މިމަހުގެ 30ގެ ނިޔަލަށް ސަރުކާރު ބަންދުކުރަން ނިންމައިފި

މިރެއިން ފެށިގެން ބޭރުގައި އުޅޭ މީހުންނާމެދު ފިޔަވަޅު އަޅާނެކަމުގެ އިންޒާރު ދީފި

އެސްޓީއޯއަށް އޯޑަރު ދިން މުދާ ގޭގެއަށް ގެންގޮސް ދިނުމުގައި ސިފައިން

ޑެލިވަރީ ހިދުމަތަށް ޔޫތު މިނިސްޓްރީން ވޮލަންޓިއަރުން ހޯދަނީ

1

ވަން ފޮޓޯ: ޑެލިވަރީ ލަސްވެ، ރައްޔިތުން ފިހާރަތަކަށް ނުކުތުން

މަބުރޫކްގެ ކެތްތެރިކަން ކޮޅުން ލައިފި، ސޯޝިއަލް މީޑިއާގައި ފަތުރާ ދޮގު ވާހަކަތަކަށް ޖަވާބުދޭކަށް ވެސް ބޭނުމެއް ނޫން!

2

މިހާތަނަށް ޕޮޒިިޓިވް ވި އެއްވެސް ދިވެއްސެއްގެ ހާލު ގޯހެއް ނޫން: ޑރ. ނަޒްލާ

ކޮވިޑަަށް ރާއްޖޭގައި ހަދާ ޓޭސްޓަކީ ދުނިޔޭގެ އެންމެ ކާމިޔާބު އެންމެ އިތުބާރު ކުރެވޭ ޓެސްޓް: ޑރ. ނަޒްލާ

... 73