ލޮކްޑައުން

ވަން ފޮޓޯ: ހުއްްދަ ދޫކުރުމާއިއެކު ނޯތުހާބަރުގައި ބޯޓުތައް މުދާބަރުކުރަން

ލޭގެ ސްޓޮކް ވަރަށް ބޮޑަށް މަދުވެއްޖެ، ލޭ ހަދިޔާ ކޮށްދެއްވާ!: އެމްބީއެސް

މުވައްޒަފުންނާ ގުޅުވައި ފަތުރަނީ ދޮގު ވާހަކަތަކެއް، އެކަން ކުށްވެރިކުރަން: އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ ކޮމާންޑް

ޑޮކްޓަރަށް އަލުން ނުދައްކައި އައިޖީއެމްއެޗުން ބޭސް ސިޓީ އާ ކޮށްދެނީ

ރާއްޖޭގައި ތިބި ފަތުރުވެރިންނާއި ބިދޭސީ މުވައްޒަފުން ގައުމަށް ގެންދިއުމަށް ގަތަރު އެއާވޭސްގެ ފްލައިޓެއް މާދަމާ

އަނެއްކާވެސް އިތުރު 3 ދިވެހީން އަދި 4 ބިދޭސީން ޕޮޒިޓިވްވެ، މާލޭގައި ބެލި ޖެހުނު އަދަދު 47 އަށް

އެޗްޕީއޭގެ އިސްލާހު: މިއަދު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވީ 6 ދިވެހީންނާއި ބަންގްލަދޭޝް 2 މީހުން

އިތުރު 6 ބަންގްލަދޭޝް މީހުންނާއި 2 ދިވެހީން ޕޮޒިޓިވްވެ މާލޭގެ އަދަދު 40 އަށް އަރައިފި

1

ކޮވިޑާއި ގުޅިގެން ދޮގު މައުލޫމާތު ފަތުރާ މީހުންނާ މެދު ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރު ދެއްވައިފި

މިކަމުން އަަރައި ގަނެވޭނީ، ސިއްހީ މާހިރުންގެ ލަފަޔާ އެއްގޮތަށް އެއްބައިވަންތަކަމާއެކީ މަސައްކަތް ކޮށްގެން: މައުމޫނު

ރާއްޖޭގެ ކޮވިޑުގެ ހާލަތާއި ގުޅޭގޮތުން ރައީސް ސޯލިހު އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު މޯދީއާ މަޝްވަރާކުރައްވައިފި

ކައުންސިލް އިންތިހާބާ ގުޅިގެން ސަސްޕެންޑްކުރި ފެނަކަ ކޯފަރޭޝަންގެ މުވައްޒިފުންގެ ސަސްޕެންޝަން އުވާލައިފި

... 68 ...