Close

ލޮކްޑައުން

ބީއެމްއެލްގެ އޭޓީއެމް މެދުވެރިކޮށް ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް ޖަމާ ކުރެވޭ ނަގުދު ފައިސާގެ އަދަދު އިތުރުކޮށްފި

ރަައްކާތެރިކަމަށްޓަކައި ގޭގައި ތިބެ، ބީއެމްއެލްގެ ހިދުމަތްތައް އޮންލައިންކޮށް ހޯއްދަވާ!

ފިހާރަތައް ހުޅުވާފައި ބެހެއްޓޭނެ ގަޑިތަކާއި ފިހާރަތަކުންނާއި ކަސްޓަމަރުން އަމަލުކުރަންޖެހޭ ގޮތް އާންމުކޮށްފި

މިދަނޑިވަޅުގައި ކުއްޔަށް އުޅޭ ތަނަށް ކުލި ނުދެއްކިގެން އުޅޭތަނުން ނެރޭނަމަ އެޗްއާރުސީއެމަށް ރިޕޯޓު ކުރަން އެދިއްޖެ

މިދުވަސްކޮޅު ދަތިތައް ހުންނާނެ، ކެތްތެރިކަން އިސްކުރައްވާ!: ފުލުހުން

1

ކޭސް 76، 77 އަދި 78 އާ ގުޅޭ ކޮންޓެކްޓުން ތިބި ބޮޑު ދެ ހަބު ވަނީ ފެނިފައި: ޑރ. އަފްޒަލް

ކުލި ނުދެއްކޭ ގިނަ ބަޔަކު ގެއިން ނެރެލާ ކަމުގެ މައުލޫމާތު ލިބޭ، މިހާލަތުގައި މީހުން މަގުމަތި ނުކުރައްވަވާ!

1

އޮންލައިންކޮށް ވިޔަފާރިކުރުމާއި ފައިސާ ފޮނުވުމައި ސަމާލުވުމަށް އެދިއްޖެ

އިންޑިއާ ލޮކްޑައުން ކުރުމުން ހާލުގައިޖެހި ހޮހޮޅައެއްގައި ތިބި ފަތުރުވެރިންތަކެއް ސަލާމަތްކޮށްފި

މާލެއިން އިތުރު މީހަކު ބަންގްލަދޭޝް މީހަކު ކޮވިޑް 19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެ، ރާއްޖޭގެ ޖުމުލަ 83 އަށް އަރައިފި

މިއަދު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވި 13 މީހުންގެ ތެރޭގައި 80 އަހަރުގެ މީހަކު ހިމެނިއްޖެ

ރަށްރަށުގައި އެއްވެ އުޅުން ހުއްޓުވުމުގެ ބާރު ކައުންސިލްތަކަށް ދީފި

... 66 ...