ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމް

ބަޖެޓުން ކައުންސިލްތަކަށް 1.6 ބިލިއަން ރުފިޔާ ލިބޭގޮތަށް ލާމަރުކަޒީ ބިލު ތަސްދީގު ކުރައްވައިފި

ކައުންސިލަރުންނަށް މައުލޫމާތުދެއްވުމަށް، ރައީސް ސޯލިހް ޗެއާކުރައްވާ "ވިޔަވަތި ރާއްޖެ" މިއަދު ފަށަނީ

ކައުންސިލްތަކުގެ ދައުރު ފަސް އަހަރަށް އިތުރު ކުރުމަށް މަޖިލީހުން ފާސްކުރި ބިލް ރައީސް ތަސްދީގު ކުރައްވައިފި

ސިޓީ ކައުންސިލްތަކަށް އަންހެނުން ހޮވޭ އަދަދު: މާލެއިން ހަ ގޮނޑި، އައްޑޫން ހަތަރު ގޮނޑި އަދި ފުވައްމުލަކުން ދެ ގޮނޑި

33 ޕަސެންޓް ގޮނޑި އަންހެނުންނަށް ހާއްސަ ކުރަންޖެހޭ ގޮތަށް ލާމަރުކަޒީ ބިލް ފާސްކޮށްފި

މަޖިލީހުން އަމިއްލައަށް އިސްނަގައިގެން ކައުންސިލަރުން ވަކި ކުރާ ގޮތަށް ހުށަހަޅާފައެއް ނެތް: ހިސާން

1

ކައުންސިލަރުން ވަކިކުރުމުގެ ބާރު މަޖިލީހަށް ލިބޭ ގޮތް ހަދަނީ

ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެންނަން ހުށަހެޅި ބިލު 80 އިސްލާހާއެކު ކޮމިޓީން ފާސްކޮށްފި

އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ ރައީސުންގެ ބަދަލުގައި އަތޮޅުވެރިޔާ ކިޔަން މަޝްވަރާކޮށްފި

1

ސަރުކާރުން ވިޔަފާރި ކުރުމަކީ ބޮޑު ގޯހެއް، އެކަން ކުރަނީ މުސާރަ ދޭން: ނަޝީދު

ތަރައްގީއަކީ ހުރެފައިވާކަމެއް، ގައުމު ތަރައްގީކުރަން ވަކި ތަޅުތަކެއް ނައްޓައިލަންޖެހޭ: ނަޝީދު

2

ކައުންސިލުގެ އުމުރު ދިގުކޮށް، ރައީސުން ރައްޔިތުންގެ ވޯޓުން ހޮވަން ގާނޫނުއަސާސީއަށް ހުށަހެޅި އިސްލާހު ބަލައިގެންފި

... 21