ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމް

ގެވެށި އަނިޔާ ރިޕޯޓުކުރުމަށް ޕޯޓަލެއް ތައާރަފުކޮށް އަނިޔާ ލިބޭ މީހުނަށް ހާއްސަ އިމަޖެންސީ ފަންޑެއް ގާއިމް ކުރަނީ

އެމްޑީޕީގެ އަންހެނުންގެ ކޮންފަރެންސް ފަށައިފި

ރަށްރަށުގެ ތަރައްގީގެ ޕްރޮޖެކްޓްތަކަށް ބޭރުން އެހީ ހޯދޭނެ ނިޒާމެއް ވަނީ އެކަށަ އަޅައިފައި: މިނިސްޓަރު ޝާހިދު

ރާއްޖޭގެ މައްސަލަ ތަކުގެ އެންމެ ބޮޑު އަސާސަކީ ދެވައް ދޮންކޭލާއި ކިރުތަށި ނުދެވުން: ރައީސް ނަޝީދު

ދީނާއި ގައުމުގެ ދިފާއުގެ ނަމުގައި ޖަލްސާ ބާއްވައިގެން ބަޣާވާތްކުރަން ނޫޅުމަށް ފޭދޫ މެންބަރު ގާސިމަށް ގޮވާލައިފި

ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި ސަރުކާރަށް ތާއީދު ކުރާ ހުރިހާ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ޑީއާރުޕީން އެހީތެރިވާނެ: ޖާބިރު

2

ކައުންސިލް އިންތިހާބުގެ އޮބްޒާވަރުންނާއި މޮނީޓަރުންނަށް ކުރިމަތިލުމުގެ މުއްދަތު އިތުރު ކޮށްފި

1

ޕީޕީއެމްގެ ސަރުކާރުން ވަނީ ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީއަށް އިހުމާލުވެފައި: އަފްޝަން

ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމުގެ ދަށުން 20 ރަށެއްގައި 48 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މަޝްރޫއު ހިންގަން ކައުންސިލްތަކާ ހަވާލުކޮށްފި

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބު: އެމްޑީޕީން އެކަނި 876 ކެންޑިޑޭޓުން، ޕީޕީއެމާއި އެހެން ޕާޓީތަކުން 879 ކެންޑިޑޭޓުން

ކައުންސިލްތަކުން އަންހެނުންނަށް ގޮނޑި ހާއްސަ ކުރުމުން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލަ އެކޯޓުން ބޭރުކޮށްލައިފި

ވޯޓު ސިއްރު ނުވާ ކަމަށް ބުނެ، ލޯކަލް ކައުންސިލު އިންތިހާބުގައި ވޯޓު ނުދޭނެ ކަމަށް ދެ ފުލުހަކު އިއުލާނުކޮށްފި

2
... 16 ...