Close

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބު

އަފްޝަން އަދި އަލްހާން މާލެ ސިޓީގެ މޭޔަރު ކަމަށް ކުރިމަތިލައްވަނީ

މާލެ "މުއިއްޒު" ކުރަން މުއިއްޒު މޭޔަރު ކަމަށް ވާދަކުރަނީ

ކައުންސިލް މެންބަރުންގެ މުސާރައަށް ބަދަލު ގެންނާނަށް: ރައީސް

ކައުންސިލު އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރުމަށް ޑީއާރުޕީގެ ޓިކެޓު ލިބޭނީ 100 މެމްބާޝިޕް ފޯމު ހުށަހެޅުމުން

ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި ހުރިހާ ދާއިރާއަކަށް ވާދަކުރަން ޕީޕީއެމުން ނިންމައިފި

ޕްރައިމަރީގައި ވާދަކުރެވޭނީ މި މަސް ނިމޭއިރު ޕާޓީގެ ދަފްތަރުގައި ހިމެނޭ މެމްބަރުންނަށް: އެމްޑީޕީ

ކައުންސިލުތަކަށް އަންހެނުންނަށް ޔަގީން ގޮނޑީގެ އަދަދު 384 އަށް

ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ އަންހެނުން ވާދަކުރުމަށް އެމްއާރުއެމް އިން ގޮވާލައިފި

"ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި ވޯޓު ކަރުދާހާއި ފޮށީގެ އަދަދު ދެގުނަ އިތުރުވިޔަސް، ޗެލެންޖިން ކަމަކާ ކުރިމައްޗެއް ނުވާނެ"

1

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބު އޭޕްރީލް ހަތަރެއްގައި

ހުރިހާ ރަށެއް ތަމްސީލުވާގޮތް ހެދުމަށް ޓަކައި، ރަށު ކައުންސިލުގެ ރައީސުން އޮޓޯއިން އަތޮޅު ކައުންސިލަށް

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބު: 150 މީހުން ރަޖިސްޓްރީ ކުރާ ގައުމުތަކުގައި ވޯޓު ފޮށި ބަހައްޓަނީ

... 46