ލ. ގަން

ކޮވިޑް 19 : ސަފާރީއަކުން ކުނަހަންދޫއަށް ފޭބި ދެ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ގަމު ސުކޫލެއްގައި ފަންކާއެއް ވެއްޓި ދެ ކުއްޖަކަށް އަނިޔާވެއްޖެ

ގަމު ކައުންސިލާއި މުއައްސަސާތަކުގެ އިސްވެރިންނާ ރައީސް ސޯލިހު ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ގެޔަކަށްވަދެ ދެ އަންހެނަކަށް ބިރުދައްކައި، ބަދުއަހުލާގީ އަމަލު ހިންގަން އުޅުނު ދެމީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ލ. ގަމުގައި ސިހުރު ހަދަން ގެންގުޅުނު ފޮތްތަކެއް ފުލުހުން ހޯދައިފި

ލ. ގަން ހޮސްޕިޓަލް ޓާޝަރީ ހޮސްޕިޓަލަކަށް ބަދަލުކުރަނީ

ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައި ވިނަވި އެޕްލިކޭޝަން ބޭނުންކުރަން ފަށައިފި

ގަމުގައި ވައްކަން ކުރި މީހަކު ގަން ހިންގުވައިފި

ލ. ގަމުގައި ފެންގަނޑަށް ވެއްޓުން ކުއްޖާގެ ހާލު އަދިވެސް ސީރިއަސް، އައިޖީއެމްއެޗްގައި ފަރުވާދެނީ

ލ. ގަމުގައި ފެންގަނޑަކަށް ވެއްޓުނު ދެ އަހަރުގެ ކުއްޖަކަށް ވެންޓިލޭޓަރުގައި ފަރުވާ ދެނީ

ހަތް ރަށެއްގެ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގެ ފުރަތަމަ މަރުހަލާގެ މަސައްކަތް ނިންމުމަށް ހަވާލުކޮށްފި

1

ފެނަކަ އިން ފަސް ރަށަކަށް އާ އިންޖީނު ފޮނުވައިފި

10